“Zorg dat meer Arnhemse kinderen voldoen aan de beweegnorm”

Sportkamp bij AMHC Upward (foto uit 2015) Beeld: Lonneke Kranendonk

D66 wil dat alle kinderen in Arnhem de kans krijgen om aan de beweegnorm te voldoen. Uit welke wijk je ook komt. Raadslid Carolien Zwijnepoel: “Het feit dat 71 procent van de Arnhemse jeugd onder de landelijke beweegnorm zit, is zorgelijk. Kinderen stimuleren en de mogelijkheid geven voldoende te bewegen, is van essentieel fysiek én sociaal belang. Daarom denken we dat het belangrijk is om de ambities op te schroeven.”

Gezonde stad

Arnhem wil graag een gezonde stad zijn en het hoge percentage jeugd dat niet aan de beweegnorm voldoet, past daar niet bij. D66-raadslid Carolien Zwijnepoel: “In onze stad zou veel meer dan slechts 29 procent van de kinderen de beweegnorm moeten kunnen halen. Gemiddeld over de hele stad minimaal 50 procent is een beter streven.” D66 maakte daarom samen met de VVD het voorstel ‘Ambities beweegnorm jeugd naar boven bijstellen.’ Deze motie, mede ingediend door de fracties van CDA, PvdA, Volt, DENK en Arnhem Centraal, is met ruime meerderheid aangenomen in de raad. Zwijnepoel: “In ons voorstel vragen we het college ook te kijken wat nodig is om deze ambities te halen en welk budget er eventueel nodig is. Bijvoorbeeld voor extra LO-docenten of extra buurt- of sportcoaches.”

Preventieve werking

De afgelopen jaren is het percentage Arnhemse kinderen dat aan de beweegnorm voldoet wel iets gestegen, maar Arnhem loopt nog steeds achter ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Zwijnepoel: “Sporten is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen. Maar meer sport en beweging door de jeugd kan problemen in de toekomst voorkomen omdat het ook een preventieve werking heeft.” Voldoende beweging voorkomt potentieel overgewicht, gezondheidsproblemen en andere gevolgen van te weinig bewegen. En kinderen die voldoende bewegen zijn over het algemeen gelukkiger, hebben meer zelfvertrouwen en zijn beter toegerust op de toekomst. Zwijnepoel: “We vragen het college ook te kijken welke rol sportverenigingen hierbij kunnen spelen. Zeker omdat de laatste jaren het aantal leden van sportverenigingen is gedaald.”

Actuele cijfers

De landelijke beweegnorm is 1 uur per dag, dat komt neer op 7 uur per week. Wethouder Roelofs schat in dat – als je sportactiviteiten in het weekend meetelt – nu toch wel zo’n 50 a 60 procent van de Arnhemse kinderen aan die beweegnorm voldoet. Het college gaat onderzoeken hoe de cijfers van de landelijke GGD-monitor precies geïnterpreteerd moeten worden. De uitkomst hiervan wordt gedeeld met de raad. Daarnaast komt het college voor het einde van het jaar met de actuele cijfers en een overzicht van de financiële middelen die nodig zijn om jongeren meer te laten bewegen.