“Stuur inwoners met een hulpvraag niet van het kastje naar de muur”

Hoewel professionals in onze wijken hard hun best doen Arnhemmers vooruit te helpen, raken veel inwoners de weg kwijt in onze hulpverlening. D66 stelt voor te kijken hoe er op het gebied van welzijn, (jeugd)zorg en werk en inkomen beter in één netwerk kan worden samengewerkt. D66-raadslid Carolien Zwijnepoel: “Het moet voor inwoners niet uitmaken bij welke hulpverlener zij zich melden. Daar kan intensievere samenwerking aan bijdragen.”

Problemen vaak complexer

Steeds meer inwoners lopen tegen problemen aan die heel complex zijn. Daarbij worden ze met vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen en welzijn vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Zwijnepoel: “Er is te vaak sprake van versnippering en onduidelijkheid voor inwoners. Er zou één laagdrempelige en overzichtelijke plek moeten zijn waar inwoners terechtkunnen met al hun vragen.”

Integrale aanpak

Op dit moment zien we dat Arnhemmers die te maken krijgen met meerdere vormen van zorg zich op verschillende plekken moeten melden voor hulp en ook op verschillende plekken hulp krijgen. Zwijnepoel: “Voor inwoners is het beter als dat op één plek kan. Daarom vragen we het college welke voor- en nadelen het zou kunnen hebben om een netwerksysteem in te richten. En te verkennen hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij op één plek terecht kunnen met al hun vragen. Een integrale benadering van zorg en welzijn kan leiden tot betere en efficiëntere hulpverlening voor onze inwoners.”

Eén loket

Het is de bedoeling dat er intensiever wordt samengewerkt, zonder de organisaties daarachter om te gooien en zonder energie te verliezen aan reorganisaties. Zwijnepoel: “Op het moment dat jij bij het sociaal wijkteam aankomt met een vraag en je hebt ook nog problemen met je kinderen én je moet nog een bijstandsuitkering aanvragen. Dan moet je niet voor elke vraag naar een ander loket verwijzen. Die zorg willen we weghalen. Als we dat gaan doen, worden inwoners met een hulpvraag niet meer losgelaten. Maar wordt er samen gekeken naar een oplossing.”

College positief

Wethouder Lauriks gaf aan dat het college positief is over het voorstel. Lauriks: “Het is goed om de mens centraal te stellen en wat minder de systemen en organisaties. Dus zo’n netwerkmanier van samenwerken daar wil je wel naar streven.” Het voorstel van D66 (‘Een integrale aanpak zorg, welzijn en werk en inkomen’), werd mede ingediend door PvdA, DENK en BurgerBelang Arnhem en is met grote meerderheid aangenomen. Het college gaat aan de slag en de raad wordt uiterlijk bij de begrotingsbehandeling in het najaar over de uitkomsten van de verkenning geïnformeerd.

Stemuitslag motie ‘Een integrale aanpak zorg, welzijn en werk en inkomen’, 14 juni 2023 Beeld: Gemeente Arnhem