“Informeer studenten over hulp bij hoge energiekosten”

Het college van Arnhem gaat lobbyen voor een energietoeslag voor studenten en neemt studenten mee in de communicatie over deze toeslag. Dit zei wethouder Paping toe na vragen van D66-raadslid Carolien Zwijnepoel. “Ik ben blij dat het college nu ook oog heeft voor studenten die in de problemen komen door hoge energiekosten.”

Raadslid Carolien Zwijnepoel over de eenmalige energietoeslag tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 april 2022. Beeld: D66 Arnhem

Uitbetalen energietoeslag

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat ook in Arnhem zo snel mogelijk wordt begonnen met het uitbetalen van de energietoeslag. Zwijnepoel: “We zijn blij met de keuze dat gezinnen met kinderen t/m 17 jaar tot 130 procent van de sociale norm ook financieel ondersteund worden. Maar studenten en groepen die niet in beeld zijn vanuit het minimabeleid en die zelf hun aanvraag moeten indienen, moeten niet tussen wal en schip vallen.”

Isoleren woningen versnellen

“Een eenmalige energietoeslag is natuurlijk niet dé oplossing,” stelt Zwijnepoel. “Huizen die goed geïsoleerd zijn, hoeven minder energie te gebruiken, waardoor er minder energie opgewekt hoeft te worden én er minder betaald hoeft te worden.” Wat D66 betreft worden de lopende regelingen voor het isoleren van huizen en de afspraken met woningcorporaties versneld.

Studenten niet in de kou laten staan

“Goed dat in de communicatie over de energietoeslag nu ook aandacht is voor de schrijnende situatie onder studenten,” vindt Zwijnepoel. De gemeente wil hen oproepen zich te melden zodat ze eventueel voor maatwerk in aanmerking kunnen komen. Ook zegde wethouder Paping toe, richting het Rijk, te zullen lobbyen voor een energiekostentoeslag voor studenten. Zwijnepoel: “Studenten die in de problemen komen door een te hoge energierekening moeten geholpen worden.”