Extra hulp voor Arnhemmers met geldzorgen

Bekijk de video

Raadslid Carolien Zwijnepoel over de lokale spoedmaatregelen bestaanszekerheid, 28-9-2022. Beeld: Rutger Jansen

De gemeente wil Arnhemmers met geldzorgen door alle prijsstijgingen helpen met een eigen, extra steunpakket.*
“De nood is hoog, heel hoog,” zegt D66-raadslid Carolien Zwijnepoel. “Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Arnhem zitten in de knel. D66 staat daarom achter het plan van het college, maar hiermee zijn we er nog niet. We zullen snel nog extra stappen moeten zetten.”

Hulp effectief en doelgericht inzetten

Op dit moment hebben veel Arnhemmers acute problemen. Daarom staat D66 achter het plan om de inwoners van Arnhem op korte termijn te ondersteunen. Carolien Zwijnepoel: “Voor D66 is het belangrijk dat het college goed nagaat welke groep het hardst geraakt worden door de stijgende energieprijzen. Voor de toekomstige plannen pleiten we voor meer doelgerichte ondersteuning vanuit de gemeente.”

Vaart maken met toekomstbestendige ondersteuning

Het is belangrijk dat de vaart van de plannen van het college er nu in blijft zitten. Zwijnepoel: “We gaan ervanuit dat het college snel volgende stappen zet. Ook is het van belang dat de maatregelen die er nog gaan komen een langetermijneffect hebben voor de inwoners van Arnhem. We vinden dat we het geld moeten stoppen in plannen waar de inwoners over een paar jaar het effect nog van merken.” Wethouders Lauriks zegde toe binnen vier weken terug te komen over wat we in Arnhem nog meer gaan doen.

Ook hulp voor ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties

In de huidige plannen is nog niet genoeg rekening gehouden met scholen en ondernemers. Daarom hamert D66 op het belang van het meenemen van deze groep in de volgende fase. Wie net buiten de regeling valt, moet aanspraak kunnen maken op een speciaal noodfonds. Zwijnepoel: “We vinden dat Arnhem daarin ook oog moet hebben voor ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties zoals je voetbalclub of scouting.” Het college had al eerder toegezegd ook voor noodlijdende ondernemers maatregelen te nemen. De inzet van D66 is daarbij wel dat we deze ondernemers ook helpen om sneller van het gas af te gaan. Zwijnepoel: “Wij gaan er wel vanuit dat de schrijnende gevallen, of dat nou ondernemers, maatschappelijke organisaties zijn zo veel mogelijk nu al worden geholpen door de gemeente.” Het voorstel van het college is met overgrote meerderheid in de raad aangenomen.* Lokale spoedmaatregelen bestaanszekerheid:
Het college in Arnhem wilde niet wachten op landelijke maatregelen en kwam nog voor Prinsjesdag met een voorstel voor Arnhemmers die deze winter niet meer rond kunnen komen. Iedere inwoner met een bijstandsuitkering krijgt eenmalig een energietoeslag van € 250 extra, bovenop de € 500 die al door het Rijk is toegezegd. Dat geldt ook voor inwoners met een laag inkomen die eerder de energietoeslag al hebben aangevraagd. Deze € 750 krijgen ze binnen enkele weken automatisch op hun rekening gestort.
Voor mensen die buiten de regeling vallen, waaronder studenten, is bij grote problemen door een hoge energierekening maatwerk mogelijk. Arnhemmers met een laag inkomen die denken dat ze in aanmerking komen voor de energietoeslag, kunnen die tot en met 31 december aanvragen via arnhem.nl/extra-energietoeslag.