Experiment ‘Immerloo Schuldenvrij’ mogelijk gemaakt

Landelijke media over de start van het experiment ‘Immerloo Schuldenvrij’ Beeld: D66 Arnhem

Afgelopen week stond de media vol met het bericht over de start van het experiment ‘Immerloo Schuldenvrij’. Hierbij koopt gemeente Arnhem schulden van 40 tot 60 huishoudens in Immerloo in één keer op. Dit experiment werd mogelijk door een wijzigingsvoorstel van D66 bij de begrotingsbehandeling van 2023. D66-raadslid Carolien Zwijnepoel: “Als deze pilot slaagt dan is het een kans om als samenleving menswaardiger met schulden om te gaan, zodat iedereen weer een nieuwe kans krijgt. Laat Immerloo daarmee het begin zijn!”

Financieel geregeld

Het wijzigingsvoorstel ‘Geef experiment ‘schuldenvrij’ een kans’ van D66 werd in november 2022 aangenomen. Het D66-voorstel kreeg brede steun in de raad en werd mede ingediend door PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt, DENK en SP. Het idee voor het experiment om onder voorwaarden schulden over te nemen van inwoners in Immerloo komt vanuit Team Leefomgeving Malburgen. Maar financieel was het niet geregeld, want er was geen (volledige) dekking voor de kosten van het experiment. D66 heeft geholpen met budget te vinden om de pilot mogelijk te maken.

Bouwen aan eigen toekomst

De fractie van D66 is trots dat we als Arnhem door ons wijzigingsvoorstel de schulden kunnen gaan aflossen van tientallen huishoudens in Immerloo. Zodat mensen zonder die uitzichtloze schulden weer kunnen bouwen aan de toekomst. Raadslid Carolien Zwijnepoel: “Super dat het college nu uitvoering geeft aan het plan. Het is een begin voor de inwoners van Immerloo, maar toont ook aan dat het een druppel op de gloeiende plaat is. De manier waarop in Nederland het aflossen van schulden nu geregeld is, zorgt alleen maar voor meer ellende bij mensen.”

Nieuwe mogelijkheden inzetten

D66 vindt het belangrijk om te werken op basis van vertrouwen en met innovatieve ideeën om de armoedeproblematiek te doorbreken. Dit sluit ook aan bij de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek naar generatiearmoede. Door de vernieuwende schuldenaanpak in Immerloo bieden we inwoners snel meer perspectief. Vooral belangrijk voor gezinnen met kinderen, omdat schulden vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Zwijnepoel: “Huishoudens met langdurige en problematisch schulden zien vaak geen uitweg meer. Kinderen zijn daar de dupe van, ook al hebben zij geen schuld aan de schuld. Daarom komen bij het experiment de gezinnen met kinderen het eerst in aanmerking. Daarmee kunnen we een leven vol ellende voorkomen.”