De straat is van iedereen

D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder ruimte voor de auto. De auto neemt nu teveel ruimte in, dat kan en moet anders. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. 

D66 wil fietsroutes veiliger en breder maken vooral met de opkomst van elektrisch fietsen. D66 wil van de Kapelstraat een wandelstraat maken waar de fiets te gast is. D66 wil meer parkeerplaatsen
voor fietsers in het centrum. D66 wil dat alle dorpen een betere en veilige (snel-)fietsroute naar de stad krijgen. En alle wijken betere fietsverbindingen met het centrum en de stations. D66 wil een nieuwe doorstroomroute langs het spoor tussen Station Osseveld via Apeldoorn Centraal naar de Laan van Spitsbergen. D66 pleit voor de ontwikkeling van een betere fietsroute naar Voorst en Zutphen in
regionaal verband.


D66 is voorstander van een treinstation aan de westzijde van Apeldoorn. Een station in Orden biedt veel inwoners een extra
treinstation dicht bij huis, is goed voor het milieu en biedt een mogelijke oplossing voor de parkeer- en verkeersproblemen in de buurt rondom de attracties Apenheul, Julianatoren en Paleis het Loo.

D66 wil Apeldoorn klaarmaken voor 100% elektrisch rijden en dus veel ruimte voor laadpalen (met voordelen voor deelauto’s),
opladen via de straatverlichting. D66 wil logistiek transport naar de binnenstad en naar woonwijken zo snel mogelijk helemaal elektrisch. D66 wil dat er vanaf 2024 alleen elektrische scooters/brommers mogen rijden.

D66 wil meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar
vervoer. Meer woonstraten, fietsstraten en 30 km/uur wegen. D66 stimuleert gedeeld autogebruik (met name in de dorpen). D66 wil initiatieven in buurten subsidiëren om parkeerruimte in de straat om te zetten naar leefruimte en groen.