Tussentijdse antwoorden omtrent BAM/ProRail depot

Inmiddels hebben wij antwoorden gekregen op onze schriftelijke vragen omtrent het Prorail/BAM depot aan de Lepelaarweg.

Uit het AD van 12 september:
“Er zijn onwaarheden gedeeld door BAM Infra aan de gemeente, dat is wel duidelijk”, zegt Robert Jan Jonker, vice-fractievoorzitter van D66 in Apeldoorn.
Onze fractie heeft, net als de Partij voor de Dieren en de PvdA, raadsvragen gesteld over de gang van zaken rondom het illegaal dumpen van kwartsstenen in de Apeldoornse wijk.

,,Wij vinden deze gang van zaken zeer verbazingwekkend en vreemd”, zegt Jonker van D66. ,,Het lijkt dat BAM Infra achteraf heeft geprobeerd de zaak recht te breien.” Voor zijn fractie komen er met de summiere antwoorden op hun vragen alleen nog maar meer vragen. ,,We wachten het feitenrelaas van de gemeente af. Dan bepalen we wat we verder doen.” Dat relaas komt binnen twee weken.
BAM doet geen tussentijdse mededelingen.

Woordvoerder Arno Pronk: ,,BAM stelt momenteel een feitenrelaas op, waarvan de vergunningsprocedure eveneens deel uitmaakt. Wij zullen dit naar verwachting op korte termijn met ProRail delen.”

Beeld: @ Maarten Sprangh