Algemene Beschouwingen

Onze fractievoorzitter Bouwien ten Bokum praat over de Apeldoornse identiteit, hoogbouw, stikstof probleem, energietransitie, verduurzamen gemeentepanden, urban spots voor muzikanten en kunstenaars, de dorpen en de doneeractie met stichting leergeld tijdens de Algemene Beschouwingen in de raadsvergadering van donderdag 4 november 2022.

Bouwien ten Bokum:

“Dank u wel voorzitter,
 
Dé Nederlandse identiteit bestaat niet, zei koningin Máxima in 2007. „Nederland is te veelzijdig om in één cliché te vatten.” En Apeldoorn precies zo, voeg ik er dan maar in alle bescheidenheid aan toe.
 
Enerzijds kennen we Apeldoorn om zijn prachtige groene setting, Royaal met Paleis, het Loo, en de kenmerkende buurten met Apeldoornse huisjes. Anderzijds is Apeldoorn een stad vol in ontwikkeling met grote vraagstukken op gebied van woningtekort, klimaat en energie en kansengelijkheid. Met zijn allen willen we Apeldoorn leefbaar en veilig houden.
 
Op 30 september jl. plaatste de Stentor een artikel over de ontwikkeling van Veldhuis. De plannen zouden ón-Apeldoorns en te hoog zijn. De reacties van lezers waren juist positief, zoals: ‘wil men nou eens buiten de dorpse box gaan denken’. Er was veel begrip. En deze inwoners hebben gelijk. Juist aan stedelijk wonen is namelijk in Apeldoorn een grote behoefte.  Uniek om midden in het centrum, naast het station 800 woningen en kantoren te kunnen ontwikkelen. Duurzaam, verkeersluw en met een authentiek industriëel sfeertje. D66 ziet deze reacties als een aanmoediging voor het college. 
 
D66 vindt dat er nog meer gebouwd zou moeten worden. De verantwoordelijkheid voor betaalbare en beschikbare woningen voor iedere toekomstige Apeldoorner rust op onze schouders. Daarom hebben wij gisteren ook raadsvragen ingediend over de Raad van State uitspraak rondom stikstof. D66 maakt zich grote zorgen over de natuur én over vertraging van de woningbouw. Kunnen de bedrijfsverplaatsingen van bijvoorbeeld Thalens om Veldhuis te realiseren nu wel doorgaan? D66 ziet de toekomst in elektrisch emissieloos bouwen met biobased materialen. Hout van onze eigen Veluwe en het verbouwen van bouwmaterialen als een van de nieuwe stikstofarme verdienmodellen voor onze agrariërs.
 
De impact van het gasloos maken van alle woningen en de elektrificatie van alle auto’s en de industrie is enorm. Dat vraagt naast investeringen en menskracht ook veel fysieke ruimte, bijvoorbeeld voor laadpleinen en trafohuisjes in onze wijken en dorpen. De energietransitie wordt echter in de begroting als apart onderwerp gezien. D66 vind dat de energietransitie integraal onderdeel had moeten zijn van de BROA, het ontwikkelfonds voor de toekomst van Apeldoorn. 
 
D66 vindt het belangrijk dat er voldoende geld wordt gereserveerd om huishoudens maatschappelijke en culturele instellingen, sportverenigingen en ondernemers te ondersteunen om hun energierekening ook op de lange termijn betaalbaar te houden. Door investeren in de verduurzaming gaan de lasten structureel omlaag. De gemeente kan daarin bij alle gemeentelijke panden zelf het goede voorbeeld geven. Daarmee houden we bijvoorbeeld ook een kaartje voor het zwembad of een cursus bij Gigant betaalbaar.
 
Apeldoorn zoals D66 dat ziet moet een inclusieve stad zijn. Een stad waar mensen met verschillende achtergronden en verschillende interesses elkaar tegen komen, met kansen voor alle kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen. We zijn blij met de extra gelden voor jeugdwerkers en ontmoeting in de openbare ruimte.  Wij zien nog kans om urban spots toe te voegen.
Beginners, liefhebbers, amateurs, gevorderden, bands en groepen kunnen daar met elkaar muziek en kunst kunnen maken. Cultuur is immers van en voor iedereen.
 
D66 wil dat Apeldoorn meer oog heeft voor de dorpen. We zien nog steeds dat mensen uit de dorpen voor veel vragen naar Apeldoorn moeten. Wij opperden al eerder om mobiele  Samen055 posten hiervoor op te zetten. D66 wil een extra dorpenmanager aanstellen als aanspreekpunt voor gemeente en inwoner. 
 
D66 is blij met lastenverlichting van 75 euro voor alle huishoudens. Voor een grote groep mensen die in financieel zwaar weer verkeert, is dit in tijden van torenhoge energierekeningen en inflatie een welkom extraatje.  Met deze ‘one size fits all’ komt het ook terecht bij mensen die het wellicht niet nodig hebben en het solidair met anderen liever schenken aan een goed doel.
 
D66 heeft voor diegenen samen met Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst een fonds geopend met als motto “Pak ze in !” Voor elke 75,-  aan donatie, krijgt één kind een nieuwe warme winterjas, Desgewenst kunnen collega-partijen aansluiten met eigen logo en eigen verhaal. Dit maak Apeldoorn een gemeente van iedereen, waar we niemand laten vallen. 
 
Dank u wel”