Onderwijsgeld naar onderwijs, niet naar bruggen!

Aan de Wapenrustlaan is sinds kort het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) gevestigd. Daar wordt onder andere hbo-onderwijs gegeven en onderzoek gedaan. Een prachtige ontwikkeling voor Apeldoorn!
 
Echter: het college wil van onderwijsgeld een brug bouwen over het Kanaal zodat studenten van het CVD 3 minuten minder lang hoeven te lopen… Dat gaat maar liefst €650.000 kosten! Voor slechts 200 studenten per jaar. D66 Apeldoorn is het daar niet mee eens. Veel te veel geld, voor een klein groepje studenten en wat amper tijdswinst oplevert. Wij zullen daarom tegen stemmen. 
 
Bovendien: onderwijsgeld moet gaan naar onderwijs en niet naar bruggen! Zoals gezegd vinden wij het CVD belangrijk voor Apeldoorn. Daarom dient D66 Apeldoorn donderdag een motie in om voor te stellen geld in het onderwijs en onderzoek van het CVD te investeren. Op die manier kan het CVD een vliegende start maken en is het aantrekkelijk voor studenten. Immers: studenten komen niet voor een brug, maar voor goed onderwijs!