Zomerreces: terugblikken en vooruitzien

De laatste vergadering voor de zomerstop zit erop. Nu ook in het stadsdeel het zomerreces is begonnen, is het tijd terug te blikken op het afgelopen politieke jaar. In dit nieuwsbericht kijken we terug en vooruit. 

18 juli: de laatste vergadering voor de zomer

In deze vergadering kwam onder meer de herinrichting van een deel van de Plantage Middenlaan ter sprake. Ook besprak de stadsdeelcommissie het concept-advies van het stadsdeel aan het college van burgemeester en wethouders over de Huisvestingsverordening 2024. Naar aanleiding van een vraag van Jeantine heeft stadsdeelbestuurslid Lotte Terwel (PvdA) laten weten dat, ondanks een tamelijk scherpe formulering in het concept-advies, het onderzoek naar de mogelijkheid en uitvoerbaarheid van een stop op tweede woningen begin 2024 van start gaat. Je kunt de hele vergadering hier terugkijken.

Terugblik

Diederik Brink en Jeantine van der Feest zijn sinds de verkiezingen van maart 2022 onze stadsdeelcommissieleden. Sindsdien hebben zij zich op veel uiteenlopende dossiers ingespannen voor een democratisch, groen, veilig, verwelkomend én Amsterdams Centrum. Enkele voorbeelden zijn:

  • Direct na de zomer van 2022, in september, heeft D66 voor elkaar gekregen dat het dagelijks bestuur (DB) op de Oostelijke Eilanden waarschuwingsborden tegen sterk verontreinigd water liet plaatsen. Ook spoorde D66 het DB aan extra opvangplaatsen voor vluchtelingen te zoeken. 
  • Later dat jaar heeft D66 zich hard gemaakt voor de bewoners van het Wallengebied door te pleiten voor vervroegde sluitingstijden van niet alleen horeca en raamexploitatie, maar ook van sekstheaters. Bovendien adviseerde D66 de effecten van genomen maatregelen nauwkeurig te monitoren.
  • In het voorjaar van 2023 pleitte D66 in adviezen aan het DB aangaande de herinrichting van het Marineterrein voor meer woningen, meer groen en veel aandacht voor onderwijs en sport. Alle adviezen zijn aangenomen.
  • Tenslotte speelde kort voor de zomer het dossier Palenplan in Centrum-West. Na een ledenraadpleging die veel waardevolle input opleverde hebben Diederik en Jeantine weten af te dingen dat het Palenplan slechts als proef onder strenge voorwaarden mag plaatsvinden die zo min mogelijk extra, bijkomende verkeeroverlast met zich meebrengt. Lees hier hun brief aan de leden.

Na de zomer met volle kracht vooruit

Na het reces gaan onze stadsdeelcommissieleden weer volop aan de slag voor het Centrum. Graag horen ze van jou wat je bezighoudt. Speelt er iets in je buurt of in het gehele stadsdeel en weet jij hoe we dit als sociaalliberalen effectief kunnen tackelen? Laat het ons weten! Alle inbreng is welkom. Stuur je input over alles dat je bezighoudt naar Diederik ([email protected]) of Jeantine ([email protected]) (of allebei)

De eerstvolgende vergadering is op 5 september. Voor nu wenst D66 Amsterdam Centrum je een fijne zomer!