De SDC-septemberupdate

De gemeenteraads- en stadsdeelcommissieverkiezingen zijn alweer meer dan een half jaar geleden. In dit bericht praten de stadsdeelcommissieleden Diederik Brink en Jeantine van der Feest je kort bij over wat er sindsdien is voorgevallen.

Een goede start

Sinds de start van de nieuwe stadsdeelcommissie is er veel gebeurd. Het vergaderritme is weer opgepakt en tegelijkertijd bood de gemeente vele technische sessies aan. Dat zijn expertbijeenkomsten om leden van de stadsdeelcommissie of de gemeenteraad bij te praten over de laatste ontwikkeling op een bepaald gebied. Het is een duidelijk teken dat we hier in Amsterdam vanuit de inhoud werken. Sowieso verloopt de samenwerking op informatiegebied met de ambtelijke organisatie vaak goed en dat zorgt, in het geval van de stadsdeelcommissie, tot betere adviezen. Onwillekeurig ga je de termijnen met elkaar vergelijken, maar eigenlijk werkt dat niet goed. De commissie is uitgebreid (van 8 naar 11 zetels), er zijn meer fracties (van 4 naar 6) en er zijn dus ook veel nieuwe gezichten. Zowel in de commissie als in het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Wat ik heel prettig vond in de afgelopen periode, waren de kennismaking met alle nieuwe collega’s. Met de leden van het dagelijks bestuur werden aparte afspraken gemaakt voor een biertje of een kop koffie en de nieuwe commissieleden leer je al snel beter kennen in de marges van de vergadering of tijdens de borrel achteraf.

Niet langer een sleutelpositie, wel effectief aanwezig

Voor D66 is er het één en ander veranderd. Waar wij eerder de sleutelpartij waren voor een advies over links of over rechts, zijn wij nu niet meer standaard nodig voor een linkse meerderheid. Dat betekent natuurlijk iets voor de dynamiek. Wat ik zelf enorm interessant vind, is het zoeken naar politieke meerderheden en, als dat bijvoorbeeld niet lukt, om te proberen er toch nog zoveel mogelijk uit te halen. Twee voorbeelden waarbij het ons is gelukt om met adviezen van o.a. D66 meerderheden te krijgen in de commissie en waarmee het dagelijks bestuur aan de slag is gegaan zijn de volgende. 

Watervervuiling bij de Oostelijke Eilanden en bewonersveiligheid

Het eerste betrof de ernstige watervervuiling bij de Oostelijke Eilanden. Al enkele jaren wist de gemeente dat het water (en later ook de bodem) verontreinigd was door een lekkage op het bouwterrein van Oostenburg-Noord. Na herhaald aandringen van commissieleden kwam het stadsdeel eindelijk met een paar borden om zwemmers op het gevaar van het vervuilde water te wijzen. Echter, deze borden hadden een onduidelijke boodschap en waren onhandig geplaatst. Ondertussen bleven vele bewoners, waaronder veel kinderen, bij lekker weer in de Wittenburgergracht zwemmen. Samen met GroenLinks heeft D66 toen een advies ingediend om het nieuwe dagelijks bestuur te vragen nu echt werk te maken van gedegen communicatie richting de bewoners. Dankzij het doortastende optreden van de stadsdeelvoorzitter zijn er toen nieuwe, duidelijkere borden geplaatst en hebben omwonenden een brief thuis gekregen waarin de situatie werd uitgelegd. Het resultaat was direct zichtbaar: nauwelijks nog zwemmers in het vervuilde water. 

Vluchtelingenopvang

Een ander advies waar wij als D66’ers erg trots op mogen zijn, ging over de opvang van vluchtelingen. Na verschrikkelijke beelden uit Ter Apel en de weigering van veel gemeenten om opvangplaatsen aan te bieden, was het aan iedere volksvertegenwoordiging in Nederland om te laten zien waar ze staat. Gelukkig liet stadsdeel Centrum zien dat het geeft om mensen die op de vlucht zijn en onderdak nodig hebben. De commissie heeft een advies aangenomen (van meerdere partijen, maar op initiatief van D66) om het dagelijks bestuur aan te sporen extra opvangplaatsen te vinden. Nog even los van alle praktische zaken (die veelal op gemeentelijk niveau liggen) is het belangrijk dat stadsdeel Centrum een signaal afgeeft: niemand verdient het om op straat te slapen en als je je in Nederland meldt, dan kunnen we je humaan, hygiënisch en waardig opvangen. Als bewoners van het stadsdeel willen we daar onze bijdrage aan leveren.

Bewonersparticipatie

We hechten er belang aan dat, als betrokkenen de mogelijkheid wordt gegeven te participeren, dit goed gebeurd en er niet  achteraf zeer polariserende discussies ontstaan vanwege onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de participatie. Daar hebben we het afgelopen half jaar echt een punt van gemaakt. Terwijl we bijvoorbeeld geen meerderheid wisten te krijgen om terug te gaan naar het oorspronkelijke plan van een parkeerluw stuk van de Herengracht (en dit stuk nu parkeervrij wordt), hebben we er wel uit kunnen slepen dat buurtenquêtes voortaan in principe enkel ingevuld kunnen worden met behulp van een unieke inlogcode om de betrouwbaarheid van de uitkomst beter te waarborgen. Erg belangrijk bij het creëren van vertrouwen in het participatietraject! Aan de nu doorgevoerde wijziging lag namelijk een enquête ten grondslag.

Drie speerpunten voor de komende periode

Ruimte voor de voetganger. In onze drukke binnenstad en sommige andere wijken wordt het voor de voetganger steeds lastiger om prettig over de stoep te lopen of een straat over te steken.  We zullen bij beoordeling van bijvoorbeeld herinrichtingsplannen extra goed opletten of, naast de fietser, juist ook de voetganger zich op een veilige manier zich door de stad kan begeven. 

Van afval geen last. Alhoewel de vuilophalers en straatschoonmakers echt keihard werken om het Centrum schoon te houden merken we ongetwijfeld allemaal dat de stad nog wel wat schoner kan. We willen kijken welke mogelijkheden er zijn om dit voor elkaar te krijgen. 

Een mooie balans. Op deze manier omschreven een weinig concreet speerpunt, maar het is een criterium dat we continu in ons achterhoord houden en op basis waarvan we bepaalde afwegingen maken. Draagt iets bij aan het vergroten van de leefbaarheid in het Centrum? We denken en helpen graag mee om het Centrum van Amsterdam een plek te laten zijn waar we fijn kunnen wonen en waarop we trots mogen zijn.

Wat ligt er in de nabije toekomst in het verschiet?

Het Beleidskader Horeca en Terrassen is een belangrijk discussiepunt. Dit betreft een nieuw beleidskader dat stadsbreed van toepassing zal zijn maar gezien de zeer hoge concentratie van horeca in het Centrum is dit voor ons stadsdeel een zeer belangrijk thema!