Jeantine van der Feest

Jeantine van der Feest - Beeld: D66 Amsterdam

Jeantine van der Feest is stadsdeelcommissielid in Centrum, en stond op #2 van de kandidatenlijst

  • 46 jaar
  • Dordrecht
  • Amsterdam
  • Zij/haar

Met veel plezier woon ik al weer een aantal jaren samen in de heerlijke Haarlemmerbuurt. Voordat ik hier neerstreek werkte ik drie jaar in Mumbai voor een vermogensbeheerder en momenteel hou ik me als product manager bezig met allerlei juridische, fiscale, commerciële en coördinerende aspecten rondom beleggingsfondsen. Verder heb ik een tijdje een verantwoord fietskoeriersbedrijf gerund, geproefd aan de wereld van de dagelijkse televisietalkshows en me bezig gehouden met het zoeken naar investeringskansen voor een sociale (‘impact’) investeerder in India. Ik ben mijn carrière ooit begonnen in de hectiek van een dealingroom.

Opgegroeid onder de rook van Rotterdam ben ik iemand die graag mijn mouwen opstroop en veel waarde hecht aan het bekende credo waarbij daden belangrijker worden geacht dan woorden. 


Ambitie komende 4 jaar / tevreden over 4 jaar wanneer?

Dit is mijn eerste rol als volksvertegenwoordiger en ik vind het zeer eervol. Maar wat telt zijn de resultaten!

Allereerst wil ik, voor zover het binnen het vermogen van de Stadsdeelcommissie ligt, dat de mooie plannen in het kader van de ‘Aanpak Binnenstad’ daadwerkelijk op een effectieve manier uitgevoerd worden, waar nodig bijgestuurd en er een prominente rol voor bewoners en ondernemers is weggelegd. Als de binnenstad over vier jaar, door inzet van alle betrokkenen, merkbaar leefbaarder is geworden dan ben ik blij.

Verder wil ik meehelpen om het stadsdeel Centrum groener te laten worden waarbij we zoveel mogelijk inzetten op behoud van bomen en uitbreiding van groen door middel van nieuwe aanplant. 
De bereikbaarheid van het Centrum vind ik ook belangrijk. Ik ben absoluut voor een autoluwe stad, maar wil er wel voor zorgen dat bijvoorbeeld diegenen die minder goed ter been zijn nog altijd op een prettige manier in het Centrum kunnen blijven wonen.
Tot slot, laten we de minder luide meerderheid een stem geven, hen de weg naar het stadsdeel/de stadsdeelcommissie wijzen, en burgerparticipatie niet slechts een obligate maar loze kreet zijn.

Lievelingsplek in ons stadsdeel (en waarom?)

Het is denk ik het meest gefotografeerde hoekje in de Jordaan, maar daar, op het terras voor bij ‘Tieltje’ (Café Papeneiland), op de hoek van de Brouwers- met de Prinsengracht, is het heerlijk mensen kijken onder het genot van een koffie of een vaasje bier. Verder is het heel bijzonder om vanaf de toren van de Oude Kerk over de stad heen te kijken. Op die plek komt zoveel samen: vanaf de oudste kerk van de stad kijk je uit over het historisch erfgoed maar zie je ook hoe de stad zich uitbreidt, vernieuwd en in stand houdt. Als dan ook nog eens de kerkklokken onder je luiden, die generaties Amsterdammers gehoord hebben en een van de weinig constante factoren zijn in de dynamiek van de eeuwen….Prachtig. 

Waarom lid geworden van D66?

De kans om de binnenstad leefbaarder te maken! Laten we deze uitdaging zien als een kans.
Verder grote kansen op het gebied van vergroening en duurzame innovaties zodat Amsterdam koploper wordt bij het behalen van de klimaat-ambities.

Hoe zie je de relatie met Raad/Dagelijks Bestuur?

In de Stadsdeelcommissie Centrum zit ik er echt namens de bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden van Amsterdam Centrum. Uiteraard bekijk en beoordeel ik zaken met een sociaalliberale D66 bril. Maar op stadsdeelniveau zullen we voornamelijk heel pragmatisch bezig zijn met dingen die invloed hebben op de directe leefomgeving van mensen. Alhoewel ik een goede relatie met het Dagelijks Bestuur (DB) en de Raad als cruciaal beschouw (en ik blij ben met alle fantastische D66-ers daar) kan ik niet uitsluiten dat het soms een beetje kan schuren als belangen in het Centrum heel anders zijn dan wat er op gemeenteraadsniveau wordt besloten bijvoorbeeld. Kortom, een goede relatie is belangrijk maar ik schroom er niet voor om af en toe die luis in de pels te zijn om bepaalde belangen in het Centrum te verdedigen.

Persoon die jou inspireert?

In 2014 tijdens een ‘summercourse’ internationale politiek in Washington DC hoorde ik voor het eerst de naam Sigrid Kaag. Zij leidde toen de ontwapeningsmissie in Syrië. Ik was onder de indruk van haar internationale carrière en verbaasde mij over het feit dat zo’n topdiplomate zo weinig bekend was in Nederland. Ik bewonder haar talent, maar toen ik haar mocht aanhoren bij de ‘Preek van de Leek’ in 2019 raakte ik nog meer onder de indruk van haar, bij gebrek aan een beter woord, medemenselijkheid. Het moment dat ze zich kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van D66 en de ambitie uitsprak om de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland te worden was voor mij de directe aanleiding om echt actief voor D66 te worden. Een bijzondere vrouw waarvan ik hoop dat zij ook echt het stokje van Rutte mag overnemen.