Ilana Rooderkerk

Beeld: D66

Mijn naam is Ilana Rooderkerk en ik ben gemeenteraadslid en vice-fractievoorzitter bij D66 Amsterdam.

  • 35 jaar
  • Amsterdam

Amsterdam is van oudsher een vrije stad. Een plek waar mensen zichzelf kunnen zijn. Voor mij was het de reden om twaalf jaar geleden in de Spaarndammerbuurt te gaan wonen. Amsterdam groeide in die jaren snel en dat is op zich positief. Alleen kunnen weinig mensen nu een huis vinden met een gemiddelde huur van 1.600 euro per maand. Ook hebben ruim 10.000 kinderen geen vaste leraar voor de klas. Mensen hebben hierdoor minder kansen om hun eigen toekomst te bepalen. Amsterdam als vrije stad staat onder druk. Dat gaat mij aan het hart. Daarom stel ik mij opnieuw kandidaat als raadslid voor D66.
 
De afgelopen zeven jaar heb ik Amsterdammers een stem mogen geven; vanaf 2014 in het stadsdeel en vanaf 2018 in de raad. Daarbij maak ik gebruik van mijn achtergrond als actrice, politicologe en woordvoerder op ministeries. Natuurlijk neem ik ook mee wie ik ben en hoe ik de stad ervaar. Bijvoorbeeld als (nacht)cultuurliefhebber en als moeder van een zoon die is geboren in coronatijd. Als raadslid ben ik het liefst dagelijks in gesprek met bewoners, experts en beleidsmakers om mensen verder te helpen. Ook werk ik samen met D66’ers in andere steden en de Kamer om verandering voor elkaar te krijgen.
 
Als vice-fractievoorzitter leerde ik hoe wij als fractie goed kunnen samenwerken, alle partijen kunnen verenigen achter onze voorstellen en in de media scherp onze punten kunnen maken. Uiteindelijk telt voor de kiezer alleen zichtbaar resultaat voor de kiezer. Op mijn initiatief heeft de raad voorstellen aangenomen voor betaalbare starterswoningen, meer leraren voor de klas en minder straatintimidatie. Het zijn stappen in de goede richting, maar het werk voor de stad is nog lang niet klaar. Vooruitgang vraagt om vasthoudendheid. Daarom blijf ik mij graag met hart en ziel inzetten voor een vrije stad voor alle Amsterdammers.