Esmeralde van Vliet

Beeld: D66 Amsterdam Centrum

Bestuurslid Communicatie

Een sterke afdeling met een herkenbaar profiel en zichtbare aanwezigheid online én offline is een van de randvoorwaarden voor duurzame politieke invloed, ledenbinding en ledenwerving. 

Het bestuurslid communicatie is vanuit de afdeling verantwoordelijk voor de communicatie met D66-leden in Amsterdam en naast de voorzitter woordvoerder voor het bestuur. Daarnaast speelt hij of zij in verkiezingstijd een centrale rol door het uitdragen van het D66- gedachtegoed naar leden en bewoners van Amsterdam.

Wie ben ik

In mei 2022 ben ik door onze leden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering verkozen tot Bestuurslid. Daarvoor ben ik kascommissie voor stadsdeel centrum geweest en schreef ik mee aan het verkiezingsprogramma voor Amsterdam Centrum.

Ik ben gecommitteerd om onze stad voor onze kinderen en voor alle Amsterdammers nog beter te maken, met kansengelijkheid voor iedereen. Voor mij is het sociaal-liberaal gedachte goed (met de nadruk op sociaal) goed terug te zien in de voorstellen van D66 voor onze stad. Zoals de Rijke schooldag en de initiatieven voor het schoolontbijt. Ik ben trots op onze vele D66’ers die zich inzetten voor hun idealen en de activiteiten die zij organiseren voor onze vereniging.