Jacco Verstraeten – Jochemsen

Beeld: Circle Economy

Bestuurslid Campagne

Het bestuurslid Campagne van D66 Amsterdam zorgt samen met een team van vrijwilligers voor het opzetten en uitvoeren van campagnes. Het bestuurslid werkt nauw samen met bestuursleden Campagne in de stadsdelen.

Wie ben ik

In november 2019 ben ik op de algemene afdelingsvergadering door de leden verkozen als bestuurslid Campagne. Hiervoor ben ik onder andere actief geweest als voorzitter van Doen66, lid van de Permanente Programmacommissie en lid van de werkgroep Kansengelijkheid. 

In het dagelijks leven werk ik als project- en teamleider bij een non-for-profit organisatie met als doel het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

Maatschappelijke betrokkenheid en streven naar echte, toekomstbestendige oplossingen zijn voor mij belangrijke drijfveren en als bestuurslid Campagne wil ik mij inzetten om D66 te presenteren als een partij die luistert naar de burger en staat voor verstandig beleid met visie. Juist in deze tijd, waarin de politiek steeds complexere vraagstukken moet oplossen, is het belangrijk om als partij te laten zien dat je met echte oplossingen komt die de problemen bij de kern aanpakken. We moeten niet bang zijn om te laten zien dat het anders kan en anders moet. Ik ben er van overtuigd dat als we ons laten zien als een partij met visie en hart voor de samenleving, de kiezer dit zal waarderen en zal belonen in het stemhokje.