Siri de Vrijer

Beeld: Siri de Vrijer

Bestuurslid Campagne

Het bestuurslid Campagne van D66 Amsterdam zorgt samen met een team van vrijwilligers voor het opzetten en uitvoeren van campagnes. Het bestuurslid werkt nauw samen met bestuursleden Campagne in de stadsdelen.

Wie ben ik

In september 2022 ben ik verkozen tot bestuurslid campagne van D66 Amsterdam. Daarvoor was ik bestuurslid campagne van het afdelingsdeelbestuur Oost.

Ik heb hart voor de stad en hart voor D66. Ik wil mij inzetten voor een vrije stad, waarin kansengelijkheid en een duurzame toekomst centraal staan en iedereen zich thuis voelt. Als bestuurslid Campagne is mijn doel om die boodschap over te brengen aan zoveel mogelijk Amsterdammers. Een campagne gebaseerd op progressieve waarden en de durf om keuzes te maken en uit te leggen. Met onze inhoudelijke standpunten én het enthousiasme van onze vrijwilligers wil ik Amsterdammers betrekken bij de politiek en bij D66. Voor mij staat daarin centraal dat we de straat op gaan, luisteren naar zorgen en oplossingen, en in gesprek gaan. Niet alleen als er verkiezingen zijn, maar juist ook daarbuiten.