Verbeelding van een Wijchense inwonerspas. Beeld: compilatie

Pas voor inwoners van Wijchen

In de gemeenteraad werd op 27 januari 2022 gesproken over de wenselijkheid van een inwonerspas in Wijchen.
D66 Wijchen is daar een voorstander van. Zowel Kim Vereijken (in de commissie) als Kees van Galen (in de raad) maakten zich sterk om dit verder uit te zoeken. Dit in het belang van alle inwoners en ondernemers, maar ook in het bijzonder van de minima.

Voor- en nadelen

Een inwonerspas kan zorgen voor meer betrokkenheid met Wijchen. Een dergelijke pas biedt kansen voor lokale ondernemers. Die kunnen acties of kortingen aanbieden en daarmee meer klanten en meer omzet genereren.
Als zo’n pas goed wordt opgezet en verbonden aan een digitaal platform dan kunnen ook culturele en sportverenigingen daaraan meedoen.
En, niet onbelangrijk, aan een inwonerspas kunnen minimaregelingen worden gekoppeld. Dat geeft duidelijkheid voor de mensen die ervoor in aanmerking komen en kan het bereik van de regelingen vergroten.
De mogelijke nadelen zijn de kosten om het op te zetten en te onderhouden. Aan de andere kant bespaar je als gemeente op de administratieve lasten voor de minimaregelingen.

Motie Inwonerspas

Bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli 2021 was een motie aangenomen waarin gevraagd werd om de “kansen, mogelijkheden, kosten en baten die een inwonerspas voor Wijchen kan bieden te onderzoeken”.
Dat leverde de informatienota vanuit het college op. De raad heeft daarop gereageerd met de motie Inwonerspas verder uitwerken, die D66 mede indiende. Daarin wordt het college opgeroepen om het idee van een brede inwonerspas “verder uit te werken als een digitale oplossing voor het vervangen van het huidige systeem van geld voorschieten, bonnetjes verzamelen en declareren in combinatie met een digitaal platform voor Wijchense ondernemers en verenigingen die hiermee hun aanbod kunnen afstemmen op Wijchense inwoners en daarmee gerichte aanbiedingen kunnen doen waarmee zij hun positie op de markt kunnen verstevigen. Deze oplossing na de zomer, doch voor de Begrotingsraad in 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad.”

Deze motie werd unaniem door de raad aangenomen. Ook de wethouder bevestigde namens het college de motie te omarmen en er mee aan de slag te gaan.

D66 komt op voor minima

D66 Wijchen maakt zich al jarenlang sterk om de positie van minima te verbeteren, en dan vooral om kinderen kansen te bieden.

  • In 2014 kwamen door een motie van D66 in Wijchen ook zzp-ers in aanmerking voor de minimaregelingen.
  • In 2016 zorgde een motie van D66 ervoor dat de wachttijd (op dat moment 3 jaar) voor minima totdat ze in aanmerking kwamen voor de regelingen werd afgeschaft. Bovendien werd de Kindregeling uitgebreid.
  • In 2017 zorgde een motie van D66 Wijchen ervoor dat voor de Kindregeling gezinnen tot 120% (was 110%) van het minimuminkomen gebruik konden maken.
  • In 2017 werd ook een motie van D66 aangenomen om te onderzoeken of uitvoering van de Kindregeling beter kon; eigenlijk wat de motie Inwonerspas nu ook beoogt.
  • In 2020 diende D66 een motie in om de regeling boven de 120% toe te passen en tegelijk geleidelijk af te bouwen, zodat een armoedeval werd voorkomen. Helaas werd deze motie niet aangenomen.

Achtergronden

De Informatienota en de motie die 27-1-2022 werd aangenomen: