Zelftesten en mondkapjes voor minima

De coronabeperkingen zijn voor een groot deel opgeheven. Maar de basismaatregelen zoals afstand, testen en mondkapjes blijven. D66 Wijchen vindt dat bescherming niet afhankelijk mag zijn van inkomen. De gemeente moet daarom zorgen dat er zelftesten en mondkapjes aan minima ter beschikking worden gesteld.

VWS belooft zelftesten en mondkapjes voor minima

Tijdens de raad van 27-1-2022 stelde Kees van Galen namens D66 Wijchen de mondelinge vraag: “Hoe staat het met het in Wijchen beschikbaar stellen van gratis mondkapjes en zelftesten aan inwoners met lage inkomens? Deze zijn in december aangekondigd door het ministerie van VWS. Enkele weken geleden berichtte de VNG dat het ministerie druk bezig was met de voorbereidingen.”

De reden van vraag is dat het ministerie van VWS eind vorig jaar heeft aangegeven “gratis mondkapjes en zelftesten beschikbaar te stellen aan inwoners met lage inkomens via gemeenten in het kader van het armoedebeleid. Daarnaast zijn voor deze doelgroep 2 miljoen zelftesten beschikbaar gesteld. Daar komen nog eens 8 miljoen zelftesten bij voor de komende maanden”. (bron: VNG).
VWS heeft de VNG op 5 januari aangegeven druk bezig te zijn met voorbereiding en komt zo spoedig mogelijk met meer informatie naar gemeenten. Naar verwachting start de uitrol op z’n vroegst in februari. VNG heeft aangedrongen op meer spoed.

Wethouder Nick Derks antwoordde dat hij het belang om minima tegemoet te komen onderschrijft en dat hij net had vernomen dat de zelftesten en mondkapjes eind februari, uiterlijk medio maart worden geleverd. Er worden nu plannen gemaakt voor de verspreiding.

Tijdens deze raadsvergadering kwam de PvdA ook nog met een motie om vanuit de gemeente aan de minima gratis zelftesten ter beschikking te stellen. Die hebben we als D66 gesteund, op voorwaarde van verrekening met de testen vanuit VWS en de logistiek synchroniseren. Deze motie kreeg echter onvoldoende steun en werd verworpen.

Update 2/2/22: Uit informatie van VWS blijkt dat de Gemeente Wijchen vanaf 14 februari in totaal 19.200 zelftesten en 19.200 mondkapjes ter beschikking kan stellen aan minima (inkomen tot 120% van het sociaal minimum).

Motie mondkapjes voor minima

Het is niet de eerste keer dat D66 Wijchen de positie van minima en corona aan de orde onder de aandacht bracht.
Op 29-10-2020 diende D66 Wijchen, samen met CDA Wijchen en Sociaal Wijchen, de motie Mondkapje voor minima in. Daarin werd het college opgeroepen om “Zo snel mogelijk te onderzoeken en uitvoering te geven aan op welke manier de inwoners van Wijchen die nu in aanmerking komen voor bestaande regelingen binnen het armoedebeleid voorzien kunnen worden van (herbruikbare) mondkapjes”.

Helaas werd de motie niet aangenomen. Kernachtig Wijchen, PvdA, VVD en Wijchen Lokaal stemden tegen! Zij vonden het niet nodig.

Gelukkig pikte wethouder Nick Derks wel de geest van de motie op. Het vervolg was namelijk dat aan minima een cadeaukaart met daarop € 25 werd toegekend. De raad besloot op 8-7-2021 dat bedrag te verdubbelen.