Fractievoorzitters Westerkwartier: geen extra aardgas winnen!

Geen extra aardgas winnen!
Dat is de oproep aan het kabinet vanuit alle fracties van de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier. De fractievoorzitters roepen het kabinet op om in april af te zien van het besluit om extra aardgas te winnen uit het Groningenveld.

Extra winning van aardgas uit het Groningenveld

De minister van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer laten weten dat er in 2022 mogelijk 7,6 miljard M³ extra aardgas moet worden gewonnen uit het Groningenveld. Dat is twee keer zoveel als afgesproken en beloofd. In april neemt de Tweede Kamer hier een beslissing over.

Oproep

De fractievoorzitters van alle fracties in de gemeente Westerkwartier roepen het kabinet op om af te zien van het besluit om extra gas te winnen. Ook roepen ze het college van burgemeester en wethouders op om in deze kwestie nauw samen te werken met de andere Groninger gemeentes en de provincie Groningen. Deze oproep wordt in de volgende raadsvergadering bekrachtigt met een motie.

Verder hopen wij als fractie dat de vorige week aangetreden staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) de belangen van de Groningers inziet en het herstel gaat versnellen en bevorderen.