D66 dient agenderingsverzoek in over geitenhouderijen

Geitenhouderijen

Op 2 december 2020 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om nieuwvestiging en uitbreiding van geitenhouderijen tot nadere orde op te schorten, dit besluit is tevens bekrachtigd op 29 september.

Aanleiding hiertoe is het voorlopige GGD onderzoek.
Op basis van de voorlopige risicoanalyse van de GGD blijkt namelijk dat de aanwezigheid van de geitenhouderij mogelijk zorgt voor een verhoogde kans op longaandoeningen.

In ditzelfde rapport adviseert de GGD zeer terughoudend te zijn in het vestigen van woningen en scholen rondom geitenhouderijen. Dit totdat het onderzoek volledig is afgerond.

Met de aanstaande behandeling van het woonplan Oostindie Zuid en Zevenhuizen Oost heeft het college een vooradvies gevraagd.
Hierin staat dat de aanwezigheid van de geitenhouder aan Oostindie te Zevenhuizen kan zorgen voor een toename van longaandoeningen voor inwoners welke wonen in een straal van 2000 meter rondom een geitenhouderij.

Woonbelang vs. ondernemersbelang

D66 Westerkwartier heeft het onderwerp geagendeerd om met de raadscommissie van gedachte te wisselen over de huidige situatie en welk belang voor de raadscommissie zwaarder weegt. Namelijk een gezonde leefomgeving voor om-en aanwonenden, het woonbelang in verband met de woningnood of het belang van de gevestigde geitenhouderij.