Wethouders, waar wacht u op?

Het zal niemand zijn ontgaan dat er een bestuurlijke crisis is in Waalre. Wethouders die unaniem het vertrouwen in de burgemeester opzeggen, nalaten de gemeenteraad fatsoenlijk te informeren, lekken vanuit het gemeentehuis niet kunnen beheersen waardoor de hele ellende op straat komt te liggen… Met als gevolg dat personen onnodig zijn beschadigd en het halve dorp in rep en roer is.

Het Huis van Waalre

Het Huis van Waalre - Beeld: D66 Waalre

Gemoederen bedaard?

Op het oog lijken de gemoederen weer wat bedaard en de hulp van de Commissaris van de Koning is ingeroepen. Maar onderhuids broeit er nog genoeg. Met een bijna voltallige motie van afkeuring en zelfs een motie van wantrouwen van de helft van de raadsleden, kun je deze vier wethouders van AWB, CDA en VVD zonder enige moeite als aangeschoten wild zien. Aangeschoten wild dat hopeloos bungelend en richtingloos het vege lijf probeert te redden tot de volgende verkiezingen. Daarbij gaan deze wethouders ervan uit dat zij het vertrouwen binnen de gemeenteraad terug kunnen winnen.

Maar zoals het gezegde aangeeft, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En daar moet je dan ook nog iets voor doen.

De wethouders waren er tot en met de besloten vergadering van donderdag 20 augustus nog heilig van overtuigd dat ze juist en correct hadden gehandeld, met het vastzetten van de vertrouwenscommissie in hun geheimhouding en hiermee tegelijkertijd de rest van de raad in onwetendheid te laten. Sterker nog: zelfs toen de raad werd overvallen door het bericht in het ED, weigerden de wethouders ook maar iets te vertellen. Ondanks veel druk vanuit verschillende kanten hielden de wethouders de kaken stijf op elkaar. “Wij maken wel uit wat de wettelijke actieve informatieplicht inhoudt”, was donderdag nog hun standpunt.

Motie van wantrouwen

Maar zie, de wonderen blijken toch de wereld nog niet uit. Onder druk van een motie van wantrouwen waarvan zij wisten dat deze zou komen, hebben ze eieren voor hun geld gekozen. Akkoord, het kwam er wat moeizaam en stuntelig uit, maar afgelopen maandag gaven de vier dan toch toe dat het niet handig was om een deel van de raad wel te informeren en een ander deel niet. En dat zij de vertrouwenscommissie hadden gegijzeld, was ook niet correct. Dit hadden ze zo niet moeten doen.

En dan is de vraag, wat nu? Berouw na de zonde is mooi maar daar kan het niet bij blijven. Als de wethouders écht menen dat zij nu inzien dat ze volstrekt verkeerd hebben gehandeld, is het volstrekt logisch een en ander te gaan herstellen. En dat kan niet anders dan door de voltallige raad klip en klaar te informeren over wat er aan de hand is. Dat hadden ze maandagavond overigens ook al kunnen doen. Toen zat de volledige raad er al klaar voor. Maar dat hebben ze wederom nagelaten. Verder dan een krampachtig en slap excuus dat ze soms verkeerd hebben gehandeld, kwamen ze niet.

Optreden niet alleen voor de bühne?

Maar om te voorkomen dat het optreden van de wethouders afgelopen maandag alleen een toneelspel voor de bühne was, lijkt het ons toch wel verstandig dat zij nu maar eens een stap in de goede richting zetten. Namelijk op een zo’n kort mogelijke termijn de gehele gemeenteraad volledig informeren. En dan met exact dezelfde verklaring als aan de vertrouwenscommissie is verteld, zodat alle raadsleden gelijkwaardig geïnformeerd worden. Een verklaring die niet mals was, zoveel is wel duidelijk. Zodat de gekozen volksvertegenwoordigers besluiten kunnen nemen om deze bestuurscrisis het lijf te bieden….