Vragen vragenhalfuur “wegafsluiting Lissevenlaan Waalre”

Ten behoeve van het vragenhalfuur heeft de fractie van D66 de volgende vragen. Het betreft de wegafsluiting Lissevenlaan ter hoogte van de aansluiting met de N69.

De wegwerkzaamheden rondom de Traverse
zorgen voor veel overlast.

De wegwerkzaamheden rondom de Traverse brengen voor veel inwoners van Waalre en doorgaand verkeer veel overlast met zich mee. Automobilisten zoeken hierdoor naar alternatieven zoals de Burgemeester Uijenstraat en de Lissevenlaan. Door het  intensiever gebruik en het weggedrag van automobilisten brengt dit de verkeersveiligheid in gevaar.

Lissevenlaan wegafsluiting N69 Eindhovenseweg

Beeld: @google maps

Facebookbericht Gemeente Waalre

Uit een facebook bericht van de gemeente Waalre vernemen wij dat de Lissevenlaan hiervoor wordt afgesloten medio juli tot minimaal de afronding van de werkzaamheden in Waalre-dorp, medio november 2021.

D66 Waalre maakt zich zorgen om de effecten die deze wegafsluiting heeft op andere plaatsen in het dorp (waterbed effect).

daarom graag willen wij de volgende vragen bespreken:

  • Waarom is gekozen voor een wegafsluiting van de Lissevenlaan?
  • Waarom is er niet gekozen voor verkeersremmende maatregelen op de Lissevenlaan?
  • Heeft u met de politie gesproken met betrekking tot verkeershandhaving om onveilig weggedrag op de Lissevenlaan aan te pakken?
  • Verwacht u dat er bij de afsluiting van de Lissevenlaan een waterbedeffect kan optreden?
  • Bent u het met ons eens dat het positief beïnvloeden van verkeersgedrag meer kan opleveren dan het onveilig verkeersgedrag te verplaatsen naar andere straten in Waalre?
  • Bent u bereid om geen wegafsluiting toe te passen op de Lissevenlaan en verkeersremmende maatregelen te gebruiken?

Graag bespreken we bovenstaande met u tijdens de raadsvergadering van 6 juli 2021

Vriendelijke groet,

Fractie D66 Waalre
Floris Schoots.