Algemene beschouwing D66 Waalre Kadernota 2020

Uitgesproken door Floris Schoots tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2019.

Voor ons ligt de kadernota 2020. En na vorige week een mooi staaltje besturen van alle aanwezigen hier te hebben gezien, verschillen in inzicht met deels dezelfde idealen. Uiteindelijk toch samen tot een besluit komen waar iedere partij zich voor een groot deel in kon vinden. Top, maar vandaag vrees ik dat dat moeilijk wordt.

Floris Schoots

Floris Schoots - Beeld: D66 Waalre

Moeilijk omdat deze gemeente geen geld heeft om dromen uit te voeren. En toch legt u ons een kadernota vol met dromen voor.
En U weet net als ik, en hoe lelijk het ook klinkt, de inwoner van Waalre is uiteindelijk de melkkoe.
D66 mist dan ook de kaders om verantwoord te besparen.
U, college, maar ook coalitie leeft duidelijk op grote voet. En als u hier dan ook nog eens geen of te laat verantwoording voor aflegt. Dan vrees ik dat het vandaag moeilijk wordt.
Maar toch, als dit college en de coalitie bereid is om te luisteren naar andermans ideeën, komen we misschien toch tot een besluit waar iedere partij zich voor een groot deel in kon vinden.
Het werkt niet mee dat dit college 50.000 Euro belastinggeld van onze inwoners verspilt aan een volledig overbodige studie.
Overbodig maar in deze fase wat ons betreft zelfs onzinnig.
Notabene een vraag binnen de Brainportregio, 18 locaties, is het echt niet in het college opgekomen om een inventarisatie SAMEN met de Brainport te doen?
Het is toch vreemd als alle gemeenten op eigen houtje een onderzoek gaan doen.
En op basis waarvan?
Om nog maar niet te spreken over waarom wij als raad hierin zijn gepasseerd?
Ik vroeg de wethouder vorige week om deze kosten voor ons op een rijtje te zetten, blijkbaar moeilijk want ruim 1 week later om 5 voor twaalf krijgt de gemeenteraad nog niet een half antwoord.
Voorzitter, u zult begrijpen dat D66 wil dat deze wethouder hier verantwoording voor aflegt.
Want met dat geld, hadden we mooi een start kunnen maken aan het nieuwe Kunst en cultuurbeleid in Waalre.

Beleid voor onze eigen inwoners.
En wat D66 betreft zou ieder kind en iedere jongere de kans moet krijgen om op dit vlak zijn of haar passies, talenten en creativiteit te ontwikkelen.
Kunst en cultuur verrijkt iedereen en stimuleert de creativiteit en de flexibiliteit van onze inwoners.
Onmisbaar dus! Ik zou graag van alle partijen horen of zij zich hier ook in kunnen vinden.
En nee, wij hebben het niet alleen over het Muziekcentrum.
D66 heeft meegewerkt aan een initiatief van PVDA en zal dit dan ook steunen.

Voor het verbeteren van de burgerparticipatie wil dit college een Adviseur burgerparticipatie in een duorol, die ook strategisch communicatieadviseur is. Mooi streven, maar wij blijven erbij dat het belangrijkste burgerparticipatieproject in het afgelopen jaar door dit college en deze coalitie letterlijk bij het vuilnis is gezet. Ook hebben wij nog nooit zoveel brieven gehad van inwoners die zich niet betrokken voelen, klachten hebben over de inspraakprocedure of zich niet kunnen vinden in de uitkomst. En ja, je kan altijd discussiëren of deze brieven wel of niet terecht zijn, maar het aantal is wat D66 betreft wel een teken op zich. D66 wil meer initiatief bij en van onze inwoners. Daarvoor is ruimte nodig. Deze inwoners vragen tegelijk om blijvende betrokkenheid van de gemeente en een eerlijke behandeling. Benieuwd of dit college, deze coalitie en deze adviseur dit nu echt ter harte gaan nemen.

Ook de jeugdzorg blijft in Waalre een zorgenkindje. De kosten blijven oplopen zonder dat er een echte verklaring voor is. Maar we zouden moeten blijven zoeken naar oplossingen en laat dit nu net geen onderdeel zijn van deze nota. Want het zou regulier beleid zijn aldus de wethouder. Maar alleen hoopvol naar het kabinet kijken met ‘de verwachting dat er meer geld komt’ is geen oplossing. Preventieve maatregelen zouden dat wel kunnen zijn. D66 had graag feiten gezien en acties waar mogelijk, bijvoorbeeld een campagne om misschien juist die hoogopgeleide inwoners – daar zit ons dorp vol mee lees ik vandaag en dat is misschien wel de oorzaak – bewust te maken dat inwoners in Waalre bovengemiddeld gebruik maken van jeugdzorg. Kortom, kom nou eens met een aanpak en informeer. Dat is uw taak wethouder, en niet alleen een opsomming geven tijdens een vergadering.

Deze wethouder gaf ook aan bezig te zijn met de Sociale Kaart? Vraag blijft waarom dan 10.000 euro extra bovenop een jaarlijkse 5.000 euro…? Of even 5,3 FTE extra voor een noodzakelijke uitbreiding. Bijna 9% uitbreiding. Dat kan, maar zo’n enorme kostenpost moet je dan ook meenemen in een kadernota. Ik moet als ik mijn team uit wil breiden, gewoon een business case maken, uitwerken, informeren en onderbouwen. Waarom hoeft dat hier niet?
Daarbij heb ik de wethouder ook nog eens horen zeggen tijdens de oordeelsvormende vergadering. Overigens in eigen woorden “Het is allemaal top, Waalre doet alles, is goed bezig en alles komt goed”. Hebben we het dan echt wel nodig? We zien het allemaal graag nog komen.

We zijn wel blij dat deze wethouder een uitbreiding wil op de dagopvang in de buurtcentra. Cultureel maatschappelijke activiteiten zijn ontzettend belangrijk. Sociale cohesie voorkomt eenzaamheid en verwante problemen. D66 ziet deze uitbreiding dan ook als een belangrijke investering in preventie. Ook begeleide participatie is zo’n investering. Belangrijk maar Re-integratiebudget verhogen met 50.000 euro. Het blijft onduidelijk of dit nu voor de extra kosten van de Ergon is of overige zaken.

Voorzitter, wonen, en met name betaalbaar wonen in Waalre is niet voor iedereen weggelegd. En ja er is gewoon beleid maar er staan zoveel mensen te springen om betaalbare woningen. Onze buurman Eindhoven gaat de kaders bijstellen in een nieuw woningbouwprogramma. Deze gemeenteraad hier hamert al jaren om betaalbaar wonen haalbaar te maken, voor onze jonge starters, ouderen, enzovoorts. Maar het wordt niet meer benoemd, is het geen prioriteit meer? Gaan we geen alternatieve vormen doen, studio’s, hofjeswoningen om maar wat te nomen. En samenwerking met woningstichtingen om nog sneller huizen te verduurzamen, het betaalbaarder maken van woningen door de energielasten te verlagen?

Dan hebben we meteen op het thema duurzaamheid weer nieuwe actiepunten, nieuwe uitvoering en niet alleen lopend beleid. D66 blijft daarnaast groot voorstander van een gemeenteraad aan zet. Ik roep deze coalitie nogmaals op het lef te hebben om weer samen met de raad een nieuwe duurzaamheidsagenda te maken. Geen collegestuk, nee een stuk van u en mij! En natuurlijk moeten we onze energie ook steken in de Regionale Energie Strategie. Dit college vraagt hier ook 50.000 euro voor. Wij zijn wel benieuwd wat u hiermee gaat doen? Hoe gaat u deze 50.000 gebruiken?

Als laatst voorzitter, dit college wil 1 miljoen extra reserveren voor de ontwikkeling van Den Hof. Dat we hierin moeten investeren, daar is iedereen het over eens. We hebben al drie mooie ideeën gezien die onze inwoners aanstaande donderdag kunnen bekijken hier in het Huis van Waalre. Maar we willen niet dat er net als bij de Parkeerhub, van zomaar uit het potje kan worden gegraaid. Vergeet niet het is en blijft wel geld van onze inwoners. Wij willen dan ook voorstellen om dit in een amendement aan te passen. Niet blokkeren maar met een extra oogje meekijken is geen overbodige luxe. Wij stellen in ons amendement dan ook voor het geld wel te reserveren maar niet direct aan het college beschikbaar te stellen. Wij zien graag goede voorstellen waar u dat aan wilt besteden waarna de raad daar met een extra oog op kan meekijken. Zo versterken we de kwaliteit van de besluitvorming.
Maar toch, – zoals ik al eerder zei – als dit college en de coalitie bereid is om te luisteren naar andermans ideeën, komen we misschien tot een besluit waar iedere partij zich voor een groot deel in kan vinden.


Fractie D66