Ton Geurts

Beeld: D66 Vlaardingen

Een democratie is niet de dictatuur van de meerderheid, een besluit waar de helft+1 vóór is. Democratie gaat over besturen met een zo groot mogelijke steun zonder dat de rechten van de minderheid worden geschonden. Dat is de politieke cultuur waar ik voor sta.

  • 61 jaar
  • Eindhoven
  • Vlaardingen
  • Hij/hem

Ik streef naar een vreedzame, veilige, vrije en tolerante samenleving waar iedereen kan leven zoals hij of zij dat wil. Dat vergt dat we allemaal ons steentje bijdragen, dat we spelregels hebben waar iedereen zich goed bij voelt.
Vrijheid betekent niet ieder voor zich want in een samenleving moet je rekening houden met de anderen. Je komt op voor de rechten en behoeften van je medemensen. Je bent pas een mens als je een medemens bent. Solidariteit ligt aan de basis van beschaving.

Rekening houden met anderen betekent ook dat de overheid niet aan iedereen dezelfde maatregelen opdringt als dat niet per se nodig is. Iedereen is verantwoordelijk voor het leven dat men leidt. Soms moet de samenleving hen een handje helpen. Help hen die hulp willen zolang ze hulp nodig hebben. Geef hen daarna weer de vrijheid en
verantwoordelijkheid om zelf hun leven te leven zoals men wil.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Havenhoofd. Je kan er heerlijk uitwaaien, je kop leegmaken. Daarnaast is het verkeer over de waterweg altijd boeiend. Je kan er aan zien hoe goed het gaat met de economie van ons land.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Vlaardingen heeft vele mogelijkheden. Een goede bereikbaarheid over de weg en met de metro. Mooie recreatieterreinen met de Broekpolder, de Zuidbuurt Midden-Delfland en het Oranjepark. Het is een geweldige plek om te wonen. Daar moet Vlaardingen meer mee
doen.
Woningbouw voor de middenklasse waardoor mensen die in Rotterdam werken maar zich daar geen woning kunnen veroorloven naar Vlaardingen komen. Dan zijn er meer mensen die in Vlaardingen hun boodschappen gaan doen en naar de winkels gaan. Meer mensen
die naar Vlaardingse sportverenigingen gaan. Meer leven in de stad.

Het trackrecord van Vlaardingen op het binnenhalen van subsidie is slecht. Door meer focus, inzet en moed te tonen kan Vlaardingen veel geld ophalen om de stad mooier, beter en veiliger te maken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer inspraak voor burgers door digitale forums voor Vlaardingen
  • De gemeente loopt steeds miljoenen mis aan rijks- en Europese subsidies en moet daardoor beknibbelen op voorzieiningen die de stad aantrekkelijk maken. Daar moet actiever naar worden gespeurd door extra professionals. Ze verdienen zich dubbel en dwars terug.
  • Vele Vlaardingers Eén Huis weer steunen. Deze stichting streeft naar een open en veilige samenleving voor iedereen en verbindt al bijna 20 jaar Vlaardingers van diverse gezindte en afkomst. Met en beperkte steun kan VVEH de tolerantie voor Vlaardingers met een andere sociaal-culturele, levensbeschouwelijke of sociaal-politieke achtergrond vergroten door hen met elkaar in gesprek te brengen.

Wat betekent D66 voor jou?

Mensen zijn sociale wezens, die hun vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen. Dat is de basis voor samenhang in de maatschappij. Voor mij betekent dat een levenshouding waarbij we vertrouwen op de eigen kracht van mensen maar waar we als samenleving iedereen helpen die hulp nodig heeft.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Concert ‘The White Album’ van The Analogues. The Analogues is een tributeband die muziek van The Beatles speelt op de originele akoestische instrumenten. Een feest voor liefhebbers van de Fab Four. Hopelijk gaat het concert ‘Hello Goodbye’ in september door.

O ja. En natuurlijk het Vlaardingse stadsstrand afgelopen zomer! Een vakantiegevoel in onze eigen stad.