Meer huizen bouwen

Duizend nieuwe huizen

Voor veel Veerse jongeren is het nog nooit zo lastig geweest om een eigen huis te vinden. De koopprijzen rijzen de pan uit, huurhuizen komen nauwelijks vrij en Veere bouwt nauwelijks nieuwe huizen. En als er gebouwd wordt, zijn het vaak niet de juiste woningen.
 

D66 wil de komende vier jaar plannen maken voor duizend nieuwe huizen verspreid over alle kernen voor met name starters en voor mensen die alleen wonen. Zo kunnen onze kinderen ook binnen Veere blijven wonen.

D66 wil een aanzienlijk deel van de nieuwe huizen toewijzen aan eigen inwoners, om zo te voorkomen dat mensen van elders de huizenprijzen hier nog verder opstuwen. Dat betekent ook dat driekwart van de nieuwe huizen niet meer dan 3,5 ton mogen kosten als het aan D66 ligt. Dure, grote huizen telt Veere immers genoeg.  
 
D66 bouwt nieuwe huizen het liefst binnen de kernen. Inbreiding gaat dus voor uitbreiding. Dat beperkt echter de mogelijkheden, dus wanneer we toch groen moeten opofferen, bouwen we direct aangrenzend aan een kern, of op de plek waar al agrarische bebouwing stond. Bouwers die in het groen bouwen, compenseren minimaal diezelfde hoeveelheid natuur binnen de gemeente.

 • 1000 nieuwe huizen verspreid door de gemeente
 • Nieuwe huizen zijn vooral bestemd voor eigen inwoners.
 • Driekwart van de nieuwe huizen niet duurder dan 3,5 ton.
 • Bouwen binnen de kern boven bouwen in het buitengebied

Creatief denken en bouwen

D66 wil creatief denken op de woningmarkt. Leegstaande boerderijen en schuren lenen zich uitstekend voor woon-zorghofjes, zeker dichtbij de kernen. D66 wil daarvoor samenwerken met (thuis)zorgorganisaties. Want niets is zo mooi als de oude dag binnen de kern te beleven. Ook interessante projecten waarin wonen en ondernemen gecombineerd worden, hebben de interesse van D66. Denk bijvoorbeeld aan de ideeën om het Oranjeplein in Veere eindelijk een boost te geven.

D66 stimuleert groepswonen zoals de Woongaard in Serooskerke. Eigen initiatief voor wonen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap kunnen rekenen op D66.  D66 wil ook op korte termijn de mogelijkheden voor tiny houses in iedere kern onderzoeken, gebouwd met herbruikbare materialen. Locaties daarvoor zijn er voldoende, zoals bijvoorbeeld bij het plan Nimmerdor 3 in Grijpskerke.
 
Woningsplitsing wordt mogelijk gemaakt als inwoners daardoor makkelijker mantelzorg aan huis kunnen verlenen. Het splitsen van huizen is ook een oplossing om meer woningen in de gemeente te realiseren. Want meer inwoners dan je op het eerste gezicht denkt, vinden dat ze eigenlijk te groot wonen. Splitsen van huizen voor permanente bewoning wil D66 graag makkelijker maken. Dat biedt kansen voor starters, benut bestaande bebouwing beter en voorkomt eenzaamheid.

 • Leegstaande boerderijen prima locaties woonzorghofjes.
 • Combineer wonen en ondernemer, bijvoorbeeld op Oranjeplein in Veere.
 • Stimuleer collectief particulier opdrachtgeverschap en tiny houses.
 • Splitsen van huizen gemakkelijker maken.

Huizen zijn er om permanent te wonen

Dat woningen snel meer waard worden is fijn voor woningbezitters, maar niet voor hun kinderen die geen eigen plekje kunnen vinden. D66 wil daarom voorkomen dat Veerse huizen in handen vallen van beleggers, nu steeds meer gemeenten vastgoedbeleggingen verbieden. Een zelfbewoningsplicht is daarom ook in Veere volgens D66 een uitstekend instrument om de kans op een huis voor onze inwoners te vergroten.

Het aantal tweede woningen brengen we daarom terug, zodat meer woningen beschikbaar komen voor permanente bewoning.

Bijvoorbeeld door het aantal dagen dat eigenaren woningen, die niet op vakantieparken staan, toeristisch mogen verhuren te beperken tot 35 dagen per jaar. Woningen buiten de kernen komen wat D66 betreft niet automatisch in aanmerking als tweede woning.

 • Wie een huis koopt, gaat daar zelf wonen.
 • Het aantal tweede woningen brengen we terug.
 • Huizen buiten de kern zijn niet automatisch beschikbaar voor tweede woning.

Bouwen voor de toekomst

Nieuwe huizen bouwen we klimaatbestendig en klimaatadaptief. Circulair bouwen wordt door de gemeente gesupport, net als het energieneutraal maken van bestaande woningen. D66 bepleit het invoeren van een houdbaarheidsdatum voor (project)vergunningen en het experimenteren met tijdelijke vergunningen.

D66 wil dat het college tweemaal per jaar alle ‘slapende’ vergunningen deelt met de gemeenteraad. Zo voorkomen we plannen zoals het megahotel op het Kaasboer-terrein in Biggekerke. D66 waakt daarnaast in alle plannen voor eenvormigheid in de gemeente.

 • Nieuwe huizen bouwen we klimaatbestendig, energieneutraal en bij voorkeur circulair.
 • Ieder jaar twee keer een overzicht van slapende vergunningen.