Bereikbare gemeente

Oplossing voor drukte op Veerse wegen

De toeristenstroom zorgt zeker ´s zomers voor druk op de Veerse infrastructuur. D66 wil dat de gemeente die infrastructuur op zo’n niveau brengt dat onze wegen ook de zomerdrukte aankunnen. Dat is nu lang niet altijd het geval.

De enorme verkeersstroom die Grijpskerke dagelijks moet verwerken, schreeuwt om een oplossing. D66 vindt dat daarvoor ook de portemonnee getrokken mag worden. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, gezondheid én leefbaarheid van de kernen. Dat kan door de verkeersstroom richting Zoutelande en Westkapelle (deels) anders te leiden vanaf de toegangswegen tot Walcheren, verlaging van de maximumsnelheid door Grijpskerke of door verbreding van sommige Walcherse wegen in het buitengebied.

  • Ook in de zomer moeten de Veerse wegen de drukte aan kunnen.
  • Grijpskerke verdient minder verkeer door het dorp.

Inwoners parkeren gratis

Elke volwassen inwoner mag zijn auto parkeren in de eigen leefomgeving. Want helaas is openbaar vervoer in Veere geen volwaardig alternatief voor de auto. Veel inwoners hebben de auto nodig om op het werk of bij voorzieningen te komen. Kortom, veel inwoners kunnen niet zonder eigen vervoer.

Dagelijks zien onze inwoners bijna lege bussen voorbijrijden in de kernen. Dat is een teken dat het huidige aanbod van openbaar vervoer niet aansluit bij de wensen van onze inwoners. D66 juicht toe dat er breed gekeken wordt naar kleinschaliger en vraaggestuurder openbaar vervoer, waarbij alle opties op tafel liggen. De huidige opzet van het openbaar vervoer is onhoudbaar en onbetaalbaar.

Autoluw maken van kernen, zoals bijvoorbeeld in de oude kern van Veere en Domburg juicht D66 toe. Dat betekent dat autobezit onder inwoners niet ontmoedigd wordt, maar autogebruik door de (dag)toerist wel. Parkeergeld wordt berekend per parkeervak. Campers die meerdere vakken nodig hebben, betalen dus meer dan de toerist in een klein autootje.

  • Inwoners parkeren gratis in eigen leefomgeving.
  • Kleinschaliger en vraaggestuurder openbaar vervoer
  • Auto dagtoerist weren uit de kernen.

(Elektrische) alternatieven

D66 wil veel meer investeren in laadpalen binnen de gemeente, zodat vervoer schoner wordt. Zowel voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen voor de ouderen in Veere. Met parkeerterreinen buiten de kernen en alternatief, schoon vervoer of huurfietsen naar de stranden kan de gemeente in samenwerking met marktpartijen ook een echt alternatief aanbieden.

  • Meer laadpalen voor auto’s, fietsen en scootmobielen.