Veilig Veere

Openbare ruimte

Veere is een veilige omgeving voor zijn inwoners en bezoekers en dat willen we zo houden. Daar spelen inwoners ook zeker een rol in. De gemeente stimuleert daarom buurtpreventieteams en app-groepen van bewoners.

D66 ziet dat het openbaar onderhoud in Veere vaak te wensen overlaat. Inwoners gaan daarom regelmatig op pad met de gemeente en de politie om samen problemen te signaleren en oplossingen aan te dragen. Ook in het donker moeten mensen die slecht ter been zijn veilig over straat.

  • Buurtpreventieteams en buurtappgroepen zijn goed voor de veiligheid.
  • Meer onderhoud openbare ruimte voor veiligere omgeving.

Veilig thuis

Als de veiligheid thuis, op school of bij de sportvereniging wegvalt, vult onzekerheid, gebrekkig zelfvertrouwen en ongezondheid het ontstane gat. De gemeente maakt serieus werk van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen die met kinderen werkt – zoals leraren, maar ook sporttrainers – melden signalen van mishandeling of verwaarlozing. De gemeente zorgt voor hulp en opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De burgemeester mag van D66 dan harde beslissingen nemen om slachtoffers te beschermen tegen de daders.

  • Burgemeester mag hard ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wie niets te verbergen heeft, heeft veel te beschermen

De gemeente weet veel over haar inwoners. In IT-systemen is veel persoonlijke informatie opgeslagen. Die systemen moeten uitstekend beveiligd zijn, zodat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen. Er wordt niet meer informatie en data verzameld dan strikt noodzakelijk is. 

De gemeente wijst inwoners actief op de gevaren van cybercrime, zoals phishing en identiteitsfraude. Inwoners die kiezen voor de digitale contact met de gemeente moeten er altijd van op aan kunnen dat digitale veiligheid constante aandacht van de gemeente geniet. Want ook als je niks te verbergen hebt, heb je heel wat te beschermen.

  • Alleen de hoogstnodige informatie van inwoners, bezoekers en ondernemers mag de gemeente bewaren.
  • Gemeente licht inwoners goed voor over cybercrime.

Camera’s op straat

Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het verhogen van het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd zijn camera’s ook een inbreuk op de privacy van de goedwillende grote meerderheid. Camera’s worden dan ook alleen ingezet daar waar het echt nodig is en niet langer dan noodzakelijk. Als de gemeente camera’s inzet, ontvangt de gemeenteraad regelmatig een evaluatie van de effecten. D66 heeft namelijk liever blauw op straat dan achter het beeldscherm.

  • Alleen camera’s op straat als het echt nodig is.