Rijk vereningsleven en boeiende historie

Sportverenigingen en speeltuinen

Kinderen moeten wat D66 betreft lekker veel bewegen en vaak buiten spelen. Want bewegen is ontspannend, gezond en een manier om andere mensen te leren kennen. Veere telt gelukkig veel sportverenigingen met een zeer divers aanbod. D66 wil graag dat dat zo blijft, en moedigt inwoners met goede ideeën graag aan dat aanbod verder te vergroten.

Sport verbindt immers onze kernen en zijn een ontmoetingsplaats voor vele inwoners. Goede faciliteiten zijn daarvoor van levensbelang voor verenigingen. Daarom wil D66 ook dat iedere kern beschikt over een  speeltuin waar inwoners trots op zijn, en waar ook toeristen graag verblijven met hun kroost. Binnen de kernen moeten ook veldjes en pleintjes beschikbaar zijn waar kinderen hun creativiteit en hun energie kwijt kunnen.

  • D66 ondersteunt ideeën voor sport en beweging
  • Iedere kern een speeltuin die inwoners trots maakt.

Vrijwilligers

Kunst en cultuur geven uiting aan de identiteit van onze gemeente en verrijken ons leven dagelijks. De gemeente Veere mag als het aan D66 ligt de bescheiden uitgaven aan kunst en cultuur best opschroeven. Alle inwoners moeten de kans krijgen in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 vindt het belangrijk dat creatieve organisaties en vrijwilligers de kans krijgen hun projecten op te zetten.
 
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is een goed middel om de achtergrond van vrijwilligers te laten checken, voordat een vereniging met personen in zee gaat. Echter, de VOG zorgt voor extra kosten voor óf de vrijwilliger óf de vereniging. Als het aan D66 ligt, draagt de gemeente de kosten voor die veiligheidscheck.

  • Gemeente mag meer uitgeven aan cultuur en kunst
  • Kosten veiligheidscheck vrijwilligers voor gemeentekas

Grootse evenementen

Nadrukkelijk denkt D66 niet alleen aan kunst en cultuur met de zogenaamde hoofdletter K en C. Onze kernen blinken namelijk uit in grootse evenementen die voor onze inwoners jaarlijkse hoogtepunten zijn en kernen binden. Van de kermissen in Westkapelle en Domburg tot de Solexrace in Biggekerke; van Hrieps tot de motorcross in Aagtekerke en alle ringrij- en sjezenwedstrijden.
 
Van kunst- en cultuurroutes tot rockfestivals en alles daartussen, evenementen maken onze gemeente aantrekkelijk, levendig en bieden inwoners de kans elkaar te ontmoeten. Wat D66 betreft bruist onze gemeente ook op zondagen. Het is aan de gemeente om initiatiefnemers en ondernemers te ondersteunen om hun ideeën in praktijk te brengen.

  • Onze gemeente bruist van de grootse evenementen: van de Solexrace tot Hrieps, van de motorcross tot de kermissen.
  • De gemeente bruist wat ons betreft ook op zondag.

Draag erfgoed uit

Veere kent een rijk palet aan cultureel erfgoed, want iedere kern heeft zijn eigen cultuur en historie. Dat erfgoed is uniek en het beschermen waard, en is aantrekkelijk voor toeristen die onze gemeente bezoeken. D66 wil dat we het verhaal achter ons erfgoed blijven vertellen. Op die manier begrijpen we elkaar en onze eigen geschiedenis gemakkelijker.

  • Historie en cultuur van de kernen beter verkopen aan bezoekers

Boeken op fietsafstand

De bibliotheek moet voor elke inwoner toegankelijk zijn. Binnen onze gemeente hebben we het dan over schoolbibliotheken, bibliotheekbussen en speciale servicebussen. D66 vindt die voorzieningen van groot belang voor de ontwikkeling van onze kinderen en volwassenen. Zo overbruggen we de fysieke afstand tot de bibliotheek in Middelburg.

  • Bibliotheek binnen handbereik van iedere inwoner