Scherp kiezen boven hogere belastingen

Kansengelijkheid betekent voor D66 ook verantwoord financieel beleid. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt bijvoorbeeld. Niet de schulden van nu doorschuiven naar volgende generaties. D66 maakt liever scherpe en duidelijke keuzes, dan dat wij de belastingen, heffingen of tarieven verhogen. En mocht de financiële nood hoog zijn, dan verdeelt D66 die rekening eerlijk.

Eerlijke belastingen

Inwoners die alleen wonen, betalen per persoon aanzienlijk meer afvalstoffenheffing dan personen in grote gezinnen. Dat is oneerlijk en dat verandert als het aan D66 ligt. Een ander oneerlijke belasting is de hondenbelasting, vindt D66. Voor andere huisdieren die soms ook overlast veroorzaken hoeft de inwoner niet in de buidel te tasten. D66 schaft deze belasting daarom zo snel mogelijk af.

Daar staat wel tegenover dat eigenaren die de poep van hun viervoeters niet opruimen, eerder op de bon geslingerd worden. D66 zet handhavers liever zo in dan dat ze langs de deuren gaan om de oneerlijke belasting te innen. Want of je nu inwoners hoort uit Vrouwenpolder, Zoutelande of Koudekerke, hondenpoep is een van de grootste ergernissen op straat. 

  • Hondenbelasting afschaffen.
  • Afvalstoffenheffing eerlijker verdelen over alleenstaanden en grote gezinnen. Alleenstaanden betalen nu te veel.

Duidelijke begroting

In de begroting wil D66 meer oog voor de begrijpelijkheid van het stuk. De begroting is immers niet alleen bedoeld voor de gemeenteraad en de wethouders; inwoners moeten ook eenvoudig kunnen achterhalen waaraan de gemeente belastinggeld uitgeeft. Duidelijke doelen, heldere uitleg over plannen en meetbare indicatoren helpen daarbij.

  • Duidelijke doelen in de gemeentebegroting opschrijven
  • Maak doelen meetbaar, zodat duidelijk wordt of belastinggeld goed besteed wordt.

Transparant over uitgaven

De gemeente Veere moet transparanter zijn over subsidies. Inwoners kunnen al zien welke organisaties en verenigingen de grootste subsidies krijgen. D66 wil een stap verdergaan. Ook de minder grote subsidies moeten makkelijk te vinden zijn, net als de doelen én resultaten die subsidieontvangers beogen en behalen met het belastinggeld. Daar hebben inwoners recht op, want ook de subsidiepot bestaat uit geld van ons allemaal.

  • Register brengt helderheid over effect gemeentesubsidies

Parkeren geen verkapte vorm van belasting

Het Veerse parkeerbeleid moet geen verkapte belasting zijn voor onze inwoners. D66 is daarom helder over de parkeertarieven: die gebruiken we om daar waar nodig drukte te voorkomen en vooral om de dagtoerist mee te laten betalen aan onze voorzieningen. Inwoners hoeven wat D66 betreft niet te betalen voor het dagelijks gebruik van de auto.

  • Parkeren mag geen extra gemeentebelasting worden.