Duurzame leefomgeving

D66 is ambitieus op het gebied van het leefbaar houden van de wereld en de eigen gemeente. We zetten actief in op schonere energie voor onze huizen, vervoersmiddelen en de openbare ruimte. D66 wil de luchtkwaliteit verbeteren, want zonder dat we het zien ademen we veel vieze gassen in. Zeker in de zomer. Dat verkort simpelweg het leven van veel inwoners. Veere doet daarom mee aan pilotprojecten, om een voortrekkersrol te spelen in het duurzaamheidsbeleid.
 
Veere is niet alleen de drukte aan de kust, maar zeker ook de rust en de stilte van kernen als Biggekerke, Grijpskerke en Gapinge. De oneindigheid van de weilanden en akkers eromheen. Ook dat moet de gemeente beschermen én onderhouden. Dat vergt een switch in denken op het gemeentehuis. Bijvoorbeeld door ook ons donker te beschermen door lichtvervuiling te voorkomen. Brandende lichten ’s avonds en ’s nachts vinden wij alleen nuttig voor de (verkeers)veiligheid.

Bedrijven kunnen helpen

Ondernemers die versneld verduurzamen krijgen meer ruimte voor uitbreiding of vernieuwing. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die hun daken ter beschikking stellen voor de opwekking van duurzame energie. De potentie van Veerse bedrijfsterreinen op dat gebied wil D66 veel beter benutten. D66 wil ook samen met de markt kijken welke bedrijven kunnen helpen restwarmte in te zetten voor de verwarming van onze huizen.
 
In de hele gemeente willen wij schoon, gezond en levend water met natuurlijke oevers en zonder overstort vanaf het riool. We zijn trots op onze schone stranden en stimuleren initiatieven die bijdragen aan een plasticvrije kust. Samen met Strandexploitatie Veere verruimen we het scheiden van afval op het strand. Bij een kapvergunning is een dubbele herplantplicht een eis. Halfverharde parkeerplaatsen ogen een stuk groener dan de standaard grijze stenen vlaktes en zorgen letterlijk voor meer leven.
 
We voeren een duurzaamheidstoets in voor alle nieuwbouwprojecten. Zo moeten daken verplicht gunstig liggen zodat zonnepanelen altijd goede rendementen kunnen behalen. Uitstekende isolatie en duurzame warmtebronnen wordt een vereiste voor nieuwe huizen. 

Energiearmoede voorkomen

Een gemeente die energieneutraal wil worden, moet veel bestaande bouw aanpassen. Sommige bewoners kunnen dat financieel moeilijk rondbreien. Zij lopen de kans met een hoge energierekening te blijven zitten, zonder te kunnen investeren in energiebesparing. De gemeente betrekt inwoners daarom bij plannen voor verduurzaming en het aardgasvrijer maken van woningen en heeft hierbij oog voor de menselijke maat.
 
De gemeente stimuleert energiecollectieven waarin inwoners samen lokaal duurzame energie opwekken op een manier die iedereen de kans geeft om mee te profiteren. Wij verwachten van wooncorporaties dat zij hun woningen verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen op de daken en muurisolatie.

Beloon investeren in duurzaamheid

De gemeente schrapt regels die het inwoners lastig maken om investeringen te doen op het gebied van duurzaam wonen. Want groener worden moet ook in de portemonnee lonen. D66 wil dat inwoners die investeren in een duurzame woning die investeringen kunnen aftrekken van hun WOZ-waarde. Duurzame investeringen moeten immers niet leiden tot hogere belastingen voor onze inwoners. Duurzame initiatieven die op grote steun van inwoners kunnen rekenen zoals het zonneveld in Koudekerke, weten D66 aan hun zijde.

We scheiden afval om zo veel mogelijk te recyclen

Herbruikbaar afval haalt de gemeente aan huis op als het aan D66 ligt. Het overige afval brengen inwoners weg naar centrale punten binnen de kern of de gemeente, die naar de mening van D66 ruimere openingstijden gaan hanteren.

D66 wil de luierpas beschikbaar stellen voor ouders van kinderen tot 4 jaar, in plaats van de huidige 3 jaar en D66 wil dat de gemeente overgaat op duurzame verwerking van de ingezamelde luiers.

Het plaatsen van extra prullenbakken en het beboeten van zwerfafval zorgen dat de gemeente Veere groen en schoon blijft. Om afval te beperken voert D66 graag een ja-ja-sticker in voor wie reclamefolders in de bus wil ontvangen.

Elektrisch vervoer

In alle kernen en recreatiegebieden moeten wat D66 betreft snel veel meer laadpalen komen voor elektrische auto’s, fietsen en scootmobielen. Bij voorkeur gecombineerd met lantaarnpalen. Op nog te weinig plekken in Veere kun je nu je vervoermiddel opladen. Regels die laadpalen in de weg staan, moeten zo snel mogelijk wijken.
D66 wil graag dat inwoners en toeristen in Veere de auto zo veel mogelijk laten staan en bijvoorbeeld kiezen voor de fiets. De gemeente stimuleert dit door alternatieve (gratis) vervoersvormen ruim baan te geven en parkeren aan het strand duurder te maken.

Geen extra veehouderij

Intensieve veehouderij kent Veere niet op grote schaal. Daar is D66 blij mee. Wij vinden ook dat extra intensieve veehouderij niet past in de gemeente Veere. We weten immers dat wonen en recreëren in de omgeving van die bedrijven ongezond is.