Schonere industrie heel belangrijk in stikstofdossier

Kijk verder dan alleen boerderijen, want in Zeeland produceren Dow, Yara en Zeeland Refinery zeer veel stikstof uit. Het is nog zeer onduidelijk hoeveel stikstof die zware industrie gaat verminderen. Dat schrijven Zeeuwse D66’ers vandaag in een brandbrief aan de eigen fractie in de Tweede Kamer. Ook D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem is een van de ondertekenaars van die brief.

Bijdrage industrie onduidelijk

Volgens het Veerse D66-raadslid is het opmerkelijk dat Veerse boeren wel de druk voelen om minder stikstof uit te gaan stoten, en de industrie nog niet. “Zo lijkt het erop dat alleen boeren hun bedrijf moeten aanpassen.”

Geblinddoekt een knoop ontwarren

Volgens Van Maldegem is de opgave voor het provinciebestuur ook onmogelijk op deze manier. “Via een zogenoemde gebiedsgerichte aanpak moet de provincie komen tot een voorstel hoe in Zeeland minder stikstof uitgestoten wordt.” Met de grote uitstoters praat niet de provincie, maar het Rijk. “Alsof je geblinddoekt een knoop moet ontwarren.”

Nieuwe kustverdediging

De Zeeuwse D66’ers stellen hun fractie in de Tweede Kamer ook voor om het beschikbare geld slim in te zetten. Wouter Versluijs van de provinciale fractie: “Om de meest stikstofgevoelige gebieden, waaronder De Manteling, te beschermen willen een proefproject voor kustverdediging in zee aanleggen.”

Combi van natuur én
veilig wonen

Het idee daarachter is dat er zo ook minder ammoniak van boten neerslaat in De Manteling. Ook waait er kalkrijker zand de gebieden achter de nieuwe kust in. “Zo combineer je natuur, economische activiteiten én veilig wonen in Zeeland.”