Overzicht donaties D66 Veere

Transparantie over giften die politieke partijen ontvangen, vindt D66 erg belangrijk. Landelijk is afgesproken dat politieke partijen giften boven de 1.000 euro openbaar maken. Dit jaar kent D66 Veere één donateur die deze grens overschrijdt, en dat is fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

Voorkomen anonieme politieke invloed

D66 heeft in de Tweede Kamer voor de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) gestemd. Die wet bepaalt dat politieke partijen giften boven 1.000 euro openbaar moeten maken. Dat voorkomt dat personen of organisaties anoniem politieke invloed kunnen kopen.

Oproep Veerse partijen om voorbeeld te volgen

Strikt genomen geldt de wet alleen voor politieke partijen die deelnemen aan verkiezingen voor de Eerste en Tweede Kamer. Burgemeester Van der Zwaag heeft Veerse partijen opgeroepen dat voorbeeld te volgen.

Naam en toenaam

Concreet stelde de burgemeester voor dat donateurs die per jaar meer dan 1.000 euro overmaken aan een Veerse politieke partij terug te vinden zijn op de website. Met naam, adres, het bedrag van de gift en de datum van de gift.

Fractievoorzitter boven grens van 1.000 euro

Alleen fractievoorzitter Jacco van Maldegem overschrijft naar verwachting in 2022 de grens van 1.000 euro. Dat is inherent aan het huishoudelijk reglement van D66. Dat bepaalt dat Zeeuwse raadsleden van D66-huize 10 procent van hun vergoeding afdragen aan de vereniging.

Fractievoorzitter boven grens van 1.000 euro

De vereniging D66 Zeeland financiert en organiseert daar evenementen en bijeenkomsten mee. Daarnaast spaart de vereniging ook jaarlijks uit de afdracht van raadsleden om de spaarpot voor verkiezingscampagnes mee te vullen.

Iets meer dan 100 euro per maand in normale jaren

Op jaarbasis bedraagt de afdracht van fractievoorzitter Jacco van Maldegem ongeveer € 1.300,-. In 2022 heeft Van Maldegem tot nu toe € 1173,22 aan overgemaakt. Dat is de jaarlijkse afdracht, gerekend vanaf de start van de raadsperiode op 17 maart 2022, aangevuld met een extra donatie van € 200,- aan de campagnekas voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Overzicht donaties

Jacco van Maldegem, Westkapelle doneerde in 2022 tot nu toe:
* € 200,- [donatie campagnekas, overgemaakt op 31 januari 2022]
* € 973,22 [afdracht 2022, overgemaakt op 25 april 2022]
———– +
€ 1173,22 [totaal]

Jaarlijkse update over giften op de website

D66 Veere zal jaarlijks zo spoedig mogelijk inzicht geven in de donateurs die de grens van 1.000 euro overstijgen. In het begin van het nieuwe jaar vindt u op deze website een terugblik over het dan afgeronde jaar 2022.