Donatieoverzicht D66 Veere

Net als over 2022 heeft D66 Veere openheid gegeven over de grote financiële donaties aan de lokale fractie. Fractievoorzitter Jacco van Maldegem is de enige met een donatie van meer dan
€ 1.000. Dat is een direct gevolg van de verplichte afdracht van een deel van zijn raadsvergoeding.

Ter ondersteuning van campagnes

Zeeuwse D66-raadsleden dragen 10% van hun bruto raadsvergoeding af aan de lokale afdeling. Die gelden worden gebruikt om partijactiviteiten en -campagnes te ondersteunen. Met dat doel heeft Van Maldegem over 2023 €1.315,49 bijgedragen. Andere personen die financieel hebben bijgedragen aan de verenigingskas hebben de grens van € 1.000 niet overschreden.

Oproep burgemeester

De openheid van D66 volgt de oproep van voormalig Veerse burgemeester Rob van der Zwaag in 2022 aan lokale politieke partijen om meer openheid te geven over financiële stromen binnen de lokale politiek.

Voorkomt dienen
ongeziene deelbelangen

Transparantie over financiële stromen richting politieke verenigingen en stichtingen draagt bij aan inzicht in achterliggende relaties en voorkomt dat politieke partijen specifieke deelbelangen ongezien kunnen dienen.

D66: andere partijen,
doe hetzelfde

D66 Veere roept andere lokale politieke partijen om die reden op om jaarlijkse dezelfde mate van transparantie te bieden als D66 Veere over grote donaties.