Maak kennis met Jacco van Maldegem

De boomerang-Zeeuw werd hij al genoemd. Jacco van Maldegem keerde vorig jaar met zijn vriendin Annet en hun drie zoontjes van 5, 2 en 0 jaar terug naar Westkapelle, waar zowel zijn vriendin als hij opgroeiden. In de ruim 10 jaar dat ze in en om Den Haag woonden, was Jacco raadslid en fractievoorzitter voor D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Diezelfde rollen hoopt hij binnenkort ook in Veere te mogen vervullen. Hij vindt het al een hele eer dat de D66-leden hem verkozen tot lijsttrekker voor Veere. Van Maldegem: “Het wordt de plek waar onze drie zoontjes gaan opgroeien. Dan is het heel mooi om vanuit je idealen te mogen helpen de gemeente nog mooier te maken.” We vroegen Jacco naar zijn belangrijkste ideeën voor de gemeente Veere de komende jaren.

Cultuur op gemeentehuis veranderen

Waarom heeft Veere meer D66 nodig?
“Naast alle goede ideeën uit het verkiezingsprogramma willen we als D66 op een andere manier politiek bedrijven dan de laatste paar jaren is gebeurd. Uiteraard vanuit het idee dat iedereen dezelfde rechten heeft, én dezelfde kansen verdient. Daarnaast gaat D66 de komende jaren in Veere de cultuur op het gemeentehuis veranderen. We willen dicht bij de inwoners staan en écht luisteren. We vinden het belangrijk om de invloed van de inwoners op de gemeenteraad agenda te vergroten.

D66 kiest voor algemeen belang, en eerlijke verhaal

Omdat we in deze raadsperiode niet meededen en geen bezwaard verleden hebben kunnen we een cementfunctie tussen de andere partijen vervullen, de verharde verhoudingen ontdooien. Wij gaan voor het algemeen belang van Veere, en niet voor deelbelangen zoals je dat bij andere partijen soms de kop ziet op steken.
 
Bovendien kiest D66 voor het eerlijke verhaal. Ook als dat op sommige momenten niet de fijnste boodschap is om te brengen. Inwoners moet je geen rad voor ogen proberen te draaien. Het eerlijke verhaal waardeert iedere inwoner meer, ook als dat niet het verhaal is waarop ze hopen.”

Voor een groenere wereld

Vergroening en verduurzaming
“In ons D66-programma vindt de kiezer geen hoogdravende woorden over klimaat. Maar ambitieus zijn we zeker. Wij vinden het belangrijk om die ambitie te bereiken via realistische, en concrete voorstellen om de wereld groener te maken. Zo willen we huizen zo bouwen dat ze gunstig liggen voor zonnepanelen. En niet dat je denkt na oplevering van een huis dat de zon verkeerd staat.
 
D66 wil bewuster omgaan met afval. Door te scheiden waar mogelijk, maar ook door luiers apart in te zamelen en te recyclen. Die techniek bestaat gewoon. Het is een kwestie van kiezen voor een groenere wereld.

Belastingvrij investeren in duurzamer huis

Een ander voorbeeld daarvan is dat D66 Veere wil dat wie zijn of haar huis verduurzaamt, over die investeringen geen lokale belasting meer betaalt. En dat de gemeente je helpt als je die uitgaven lastig zelf kunt ophoesten, met bijvoorbeeld een gunstige lening. Zo wordt het voor iedereen makkelijker om een steentje bij te dragen aan klimaatverbetering.
 
Duurzaamheid zit ook in ons uitgangspunt ‘koester het donker’. Zet niet overal in de gemeente lampen of reclameborden aan zodra de zon zakt. We hebben nu nog relatief veel donkerte op Walcheren, en dat moeten we beschermen. Want, zoals we in ons verkiezingsprogramma schrijven: we beschermen wat schaars is. Laten we zuinig zijn op de omgeving, want daar komt onze welvaart vandaan. Onze omgeving is immers wat zo vele toeristen naar Veere trekt.”

Geen grote en dure, maar betaalbare huizen bouwen

Betaalbare huizen voor jongeren
“De Veerse jeugd verhuist vaak noodgedwongen naar Middelburg of Vlissingen, omdat in onze gemeente geen huizen zijn voor jongeren. En als er al gebouwd wordt, zijn het vooral grote, dure huizen. D66 wil gaan bouwen voor jongeren en alleenstaanden: kleinere huizen, die betaalbaar zijn, waarmee je een plek biedt aan onze kinderen. Want als de jongeren Veere niet meer weten te vinden, krijgen de scholen het moeilijk, en als de scholen verdwijnen is dat het begin van het vertrek van andere voorzieningen.

Kopen is wonen

Daarnaast wil D66 heel graag een zelfbewoningsplicht  invoeren in Veere. We willen voorkomen dat beleggers huizen opkopen, om winst te maken op zij die dromen van een eigen plekje. En beleggen in Veers vastgoed wordt aantrekkelijk, omdat steeds meer gemeenten dat verbieden. We moeten dus voorkomen dat Veere straks met lege handen staat. Daarom geldt wat D66 betreft: als je een huis koopt in Veere, ga je er zelf wonen.
 
D66 streeft naar 1000 nieuwe woningen in Veere, de komende jaren; dat aantal is afgeleid van de landelijke woningbouwopgave. Dat betekent niet dat D66 Veere een nieuw dorp wil bouwen dat 5 keer Gapinge behelst. Nee, we willen bijvoorbeeld ook tweedewoningen weer beschikbaar maken voor permanente bewoning. Alleen van dat soort huizen zijn er al meer dan 1000 op het eiland. En woningsplitsing is ook een manier om meer huizen te creëren zonder nieuwe huizen te hoeven bouwen.

Huizen in lege schuren
 

Daarnaast willen we in alle kernen van Veere nieuwe, betaalbare huizen bouwen. We kijken dan eerst naar ruimte in de dorpen, voordat we het buitengebied gaan gebruiken. Inbreiding gaat dus voor uitbreiding. willen we makkelijker maken. Leegstaande boerenschuren zijn ook aantrekkelijke locaties voor meerdere woningen. Laten we dus vooral creatief denken.”

Bescherm wat schaars is

Toerisme als economische kurk voor Veere
“Het toerisme is heel belangrijk voor het eiland: een bron van welvaart en voorzieningen. Dat er bijvoorbeeld in Westkapelle twee kapperszaken zijn en in veel Veerse kernen nog een supermarkt, hebben we te danken aan de vele bezoekers van elders.
 
‘We beschermen wat schaars is’ betekent voor D66 ook dat we geen ongebreidelde groei van het toerisme willen. Toeristen komen naar Veere omdat het hier zo mooi is, dus je moet ervoor waken dat de omgeving verrommelt, en te druk wordt. Dat betekent voor D66 niet minder toerisme, maar wel dat we niet heel Walcheren willen volbouwen. De Vlaamse kust is voor D66 een voorbeeld van hoe het niet moet. Concentreer de groei van het toerisme dus op bestaande vakantieparken wat D66 Veere betreft.”