Geen tiny houses in plaats van caravans of tenten

Tijdens een ingelaste vergadering heeft de gemeenteraad op initiatief van D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem ingestemd met een zogenoemd voorbereidingsbesluit dat het karakter van mini-campings beschermt. Van Maldegem: “Mijn grote angst is dat ons eiland anders verandert in één grote Center Parcs-omgeving.”

Massaal tiny houses op mini-campings ongewenst

Beeld: Sabina Majoor

Tijdens de extra gemeenteraadsvergadering op 21 augustus benadrukte Van Maldegem dat het ongewenst is dat tiny houses, cabins en andere vaste behuizingen de plekken innemen die ooit door campers, caravans en tenten werden ingenomen.

Nu goed nadenken wat we willen met mini-campings

Het voorbereidingsbesluit waartoe de gemeenteraad uiteindelijk besloot is een manier om nieuwe aanvragen voor tiny houses op tijdelijke kampeerplekken op mini-campings te blokkeren. Dat geeft de gemeente tijd om goed na te denken over wat gewenste en ongewenste ontwikkelingen zijn binnen de gemeente. “In plaats van steeds achterhaald te worden door slimme ondernemers,” aldus Jacco van Maldegem (D66 Veere).

1000 huizen voor inwoners, niet extra voor toeristen

Van Maldegem benadrukte dat D66 Veere tijdens de verkiezingscampagne riep dat er duizend nieuwe huizen bij moesten komen in Veere. “We willen die huizen in de kernen voor inwoners, en niet op mini-campings voor toeristen.” Over die aantallen gaat het in potentie met 170 actieve mini-campings in de gemeente Veere, en nog tal van locaties waar eigenaren zo een mini-camping kunnen starten zonder vergunning.

College overstag en steunt idee D66 Veere

Het besluit van de gemeenteraad volgt op een eerder, soortgelijk voorstel van D66 Veere begin juli. Toen vond wethouder De Visser (SGP) een extra instrument nog niet nodig. Totdat bleek dat lobbyorganisaties hun achterban opriepen hun rechten veilig te stellen om kleine huisjes op hun mini-camping te plaatsen. “Toen werd het zo spannend dat het college inzag dat D66 eerder gelijk had. En gelukkig de overige fracties ook,” aldus een tevreden Van Maldegem

Duurzame toekomst Veerse mini-campings

De unieke sfeer van de Veerse mini-campings zal door dit voorstel niet plotseling rigoureus veranderen. Volens D66 Veere is dit een eerste stap in de richting van een duurzame toekomst voor mini-campings, waarbij de eigenaren financiële zekerheid behouden en inwoners zich in kunnen vinden.