Veerse coalitie vraagt veel maar geeft weinig

De nieuwe Veerse coalitie verlangt dat de oppositie meewerkt aan hun plannen, maar geeft zelf vooralsnog niet het juiste voorbeeld. Bij het eerste voorstel vanuit de oppositie nadat het coalitieakkoord was gepresenteerd stemde de hele coalitie tegen een D66-voorstel. Met dat voorstel wilde D66 een duidelijk streefniveau voor de gemeentelijke dienstverlening afspreken. 

Coalitie kijkt niet open naar voorstellen

De coalitie van SGP, HVV, VVD en ChristenUnie benadrukken steeds dat ze de brede verbinding zoeken. In woord en gebaar. In de praktijk houden de coalitiepartijen elkaar stevig vast. 

Te heet onder de voeten

D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem: “In de commissievergadering was de hele raad het eens dat een meetbare ambitie zou helpen om de dienstverlening te verbeteren. Als wij dan voorstellen dat in een harde afspraak vast te leggen, dan wordt het de coalitie te heet onder de voeten.”

Raad bepaalt, college doet een voorstel

Concreet stelde D66 Veere voor dat het college binnen drie maanden de gemeenteraad een meetbaar doel zou voorstellen. “Dat kan een cijfer zijn dat de inwoner de gemeente geeft. Dat kan een indicator zijn uit bestaand onderzoek, of iets wat het college beter acht. Daarover wilden we het debat dan aangaan,” legt Van Maldegem uit.

Hele coalitie tegen

De coalitiepartijen leken afgesproken te hebben tussen de commissievergadering en de raadsvergadering om gezamenlijk tegen te stemmen. Van Maldegem: “De VVD meent dat een goede beoordeling moeilijk is, HVV legt al het vertrouwen in het college, en de SGP wacht liever af. Dat is niet de houding die D66 voor staat.”

Oude politiek

Van Maldegem doelt daarmee op de rol die de gemeenteraad heeft om kaders te stellen. “De gemeenteraad moet de bandbreedte bepalen waarbinnen wethouder werken. Nu draaien we de rollen om. De gemeenteraad moet het college volgen. Dat is echt oude politiek.”