Molen De Noorman oranje gehuld

De molen in Westkapelle kleurt deze weken oranje. Niet vanwege het WK voetbal, maar om aandacht te vragen voor geweld tegen meisjes en vrouwen wereldwijd. D66 kreeg de hele gemeenteraad van Veere mee om dit initiatief te steunen.

Wereldwijd ondervindt 1 op de 3 vrouwen fysiek en/of seksueel geweld. Vaak zijn vrouwen slachtoffer van mannen die dicht bij de vrouw in kwestie staan. Ook in Nederland. In ons land krijgt 1 op de 5 vrouwen te maken met geweld door de partner.

Orange the World duurt van 25 november tot 10 december. In die hele periode zal De Noorman – zoals de molen heet – oranje kleuren. Dat is het gevolg van een D66-motie die Jacco van Maldegem indiende voor de zomer.

De motie was echter het werk van D66-commissielid Marion van Stiphout. Ook op het gemeentehuis in Domburg en het oude stadhuis in het stadje Veere is aandacht voor deze actie. Daar wappert de Orange the World-vlag.