D66 maakt Veers stadhuis en speeltuin rookvrij 

Het gemeentehuis, de Veerse dorpshuizen, speeltuinen en alle gemeentelijke sportvelden in Veere zijn vanaf volgend jaar volledig rookvrij. Niet alleen in de gebouwen maar ook de terreinen zijn dan verboden gebied voor sigaretten en sigaren. Dat voorstel van D66 heeft het college overgenomen. “Dat brengt een rookvrije generatie in Veere weer een stap dichterbij,” aldus D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem.

College was weinig ambitieus

Van Maldegem merkte in de commissievergadering op dat het college niet erg ambitieus was op dit terrein: “Als je in 2022 nog schrijft dat je gaat kijken of je de gemeente rookvrij kunt maken, lijkt het alsof je gemist hebt dat roken heel kwalijke gevolgen heeft.” 

Beeld: Hans Martin Paul

Bescherming kinderen

D66 Veere wil met dit voorstel de gezondheid van vooral kinderen beschermen. De Veerse D66-voorman: “Spelen in een speeltuin met peuken op de grond is smerig, maar de rook die ze inademen is bovenal ongezond.”

Gemeentelijke terreinen rookvrij

Wethouder Maas moest D66 Veere daarin gelijk geven, omarmde het voorstel en gaf aan dat er een concrete doelstelling voor volgend jaar komt. De maatregel heeft gevolgen voor de Veerse ambtenaren. Die kunnen dan niet langer bij de deur van het gemeentehuis een sigaret roken. Zo’n wijziging vergt overleg met de ondernemingsraad, aldus het college.

Invoering per 1 juli 2023

“Invoering per 1 januari is dan wellicht te snel,” legt Van Maldegem uit, “maar we gaan ervan uit dat de rookvrije gemeentelijke terreinen vanaf 1 juli volgend jaar een feit zijn.”

Steun in de raad

Het voorstel van D66 kreeg in de commissievergadering naast steun vanuit het college ook steun van de fracties van PvdA/GroenLinks en de SGP. Over de aangepaste nota Volksgezondheid neemt de gemeenteraad in de vergadering van 21 april aanstaande een definitief besluit.