Voorwoord

Bij de komende verkiezingen mogen alle stemgerechtigde inwoners van de gemeente Valkenswaard hun stem uitbrengen om voor de komende vier jaar de samenstelling van de gemeenteraad en het daarbij behorende college van Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard te bepalen. Geen makkelijke keuze.

De gemeente Valkenswaard is een heerlijke plek om te wonen, met inwoners die over het algemeen respectvol en zorgzaam met elkaar omgaan. Vlak bij een groter stedelijk gebied en te midden van economisch een van de best ontwikkelde streken van Nederland: Brainport.  Een veilige omgeving, met goede scholen en met een actief sociaal, cultureel en sportief leven, midden in het groen en met vele mogelijkheden voor recreatie.

De gemeente Valkenswaard, bestaande uit de kernen Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft, is een plek om van te houden en te koesteren. Toch we hebben ook te maken met vele vraagstukken die te zijner tijd allemaal aangepakt dienen te worden.

D66 wil hieraan een positieve bijdrage blijven leveren door zich – met het oog op de toekomst- onafhankelijk, actief, kritisch en opbouwend op te stellen de komende gemeenteraadsperiode. 

Wij als D66 hebben niet enkel een mening, wij komen tevens met duidelijke keuzes en oplossingen. Meningen, keuzes en oplossingen die voor u aanleiding zouden moeten zijn om voor D66 te kiezen en om op D66 te stemmen.

De 5 richtingwijzers van D66 dienen hierbij als uitgangspunt.