De richtingwijzers van D66

De richtingwijzers van D66 vertaald naar de situatie in Valkenswaard:

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. En als daarbij extra ondersteuning en hulpnodig is dan zullen we die beschikbaar stellen.

Denk en handel internationaal en regionaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. ”Internationaal” vertaalt D66 in Valkenswaard interlokaal, vanuit de regio.

Beloon prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die goed presteren daarvoor een beloning verdienen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet alleen van ons en ook geen gebruiksartikel. Tevens hebben wij een verplichting om een leefbare wereld achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst. Centrale waarden zijn voor D66: zelfbeschikking, geweldloze oplossing van belangenconflicten, respectvol gehanteerde vrijheid van meningsuiting en respect voor onze democratische rechtsstaat. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.

Met het oog op de toekomst staat D66 voor

  • meer koop- en huurwoningen voor elke leeftijdgroep en elke inkomensklasse
  • een financieel gezonde gemeente
  • een krachtig en competent bestuur waarbij de regie bij de gemeenteraad ligt
  • toegankelijk openbaar onderwijs voor iedereen als fundament van onze samenleving
  • meer maatwerk in de jeugd- en ouderenzorg
  • vergroten van de inbreng van inwoners bij gemeentelijke besluitvorming
  • een duurzaam Valkenswaard
  • een gemeente die met andere gemeenten in de regio samenwerkt
  • een transparante en gemotiveerde besluitvorming
  • een Valkenswaard dat ook goed op andere manieren dan met de auto bereikbaar is, 24/7