Pieter van Rijswijk opnieuw lijsttrekker voor D66 in Valkenswaard

Pieter van Rijswijk is opnieuw unaniem verkozen tot lijsttrekker namens D66 in Valkenswaard voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Afdelingsvoorzitter van de Kempen Meine Stoker: “Ik wil Pieter en zijn team van harte feliciteren. Ik kijk er naar uit om samen met Pieter, zijn team en alle inwoners van Valkenswaard D66 in Valkenswaard weer een stevige positie te geven na de Gemeenteraadsverkiezingen.”

Pieter van Rijswijk is de afgelopen 8 jaar fractievoorzitter geweest. Samen met zijn fractieleden heeft hij het D66-gedachtegoed een goed plekje kunnen geven in de politiek in Valkenswaard.
Van Rijswijk : “De gemeente staat er nog steeds slecht voor vanwege de financiën, het grote tekort aan betaalbare woningen, de zorgen over de jeugdzorg en de zorg voor ouderen, zorgen omtrent klimaat en energietransitie en onze plek in de regio.  Dat betekent dat de missie waarmee ik me 8 jaar geleden verkiesbaar stelde, om mee te bouwen aan een Valkenswaard met goede betaalbare en duurzame voorzieningen voor al haar inwoners en een krachtig bestuur, nog niet is volbracht.”
Samen met zijn fractieleden zal Pieter onafhankelijk , opbouwend en kritisch zijn taak als gemeenteraadslid blijven vervullen zoals u van hem en zijn fractie gewend bent.

De D66 kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn:

Pieter van Rijswijk (lijsttrekker)
Jeroen Timmer
Iris Bominaar-Silkens
Martijn van Raaij
Remko de Keijzer
Adri Noordhof