Vol vertrouwen 2022 in!

2021 was een bijzonder en ingewikkeld jaar. Ingewikkeld, omdat veel van onze inwoners, ondernemers en verenigingen volop te maken kregen met de gevolgen van de corona-pandemie. Maar ook een jaar waarin de saamhorigheid in onze gemeente voelbaar was. Niet alleen tijdens de corona-lockdowns, maar ook na de valwind die Leersum trof aan het begin van de zomer.

Lokale ondernemers

De fractie van D66 heeft afgelopen jaar meermalen opgeroepen tot extra aandacht voor onze lokale ondernemers en de lokale verenigingen. We hebben ons ervoor ingezet om coronasteun op de juiste plek te krijgen, waarbij we met name aandacht gevraagd hebben voor de ondernemers in de culturele sector.

Complexe vraagstukken

Onze gemeente kreeg het afgelopen jaar ook met een aantal andere complexe vraagstukken te maken zoals de overstap naar hernieuwbare energie en het tekort aan betaalbare woningen. Vraagstukken die beslag leggen op onze ruimte. Tegelijkertijd leeft bij onze inwoners de wens om de gemeente groen en leefbaar te houden. Dat vraagt om creatieve oplossingen, oog voor de toekomst en samenwerking met de inwoners. Zaken die we wat ons betreft té weinig gezien hebben bij de uitvoering van het beleid de afgelopen periode.

Wethouders in beweging

De fractie van D66 spande zich dus ook in 2021 in om vanuit de gemeenteraad de wethouders hiertoe te bewegen. Bijvoorbeeld door het college op te roepen meer samen te werken met inwoners bij de energietransitie, zodat iedereen mee kan doen. Bijvoorbeeld door het college op te roepen te komen met een visie op de toekomst van het Henschotermeer, zodat recreatie en natuur daar in balans blijven. En bijvoorbeeld door het college op te roepen met een plan voor Doorn en Driebergen te komen, waarbij niet alleen aandacht is voor woningen, maar ook voor fiets, voetganger, groen en winkelgebied. Om maar wat te noemen.

2022

2022 staat voor de deur. Een verkiezingsjaar. De leden kozen mij dit voorjaar als lokale lijsttrekker en ik ga, samen met een flinke groep gedreven kandidaten, vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.
De fractie van D66 zal zich de komende jaren blijven inzetten voor onze mooie gemeente. Voor onze kinderen. Voor betaalbare woningen. En voor een schoon klimaat. Wij zullen dat doen op de manier die u van ons kent: creatief, constructief en met oog voor de toekomst.