Verkiezingen zonder verkiezingsborden?

De politieke partijen op de Utrechtse Heuvelrug werden in januari verrast door het besluit van de burgemeester dat er dit jaar geen verkiezingsborden worden geplaatst. Er doen te veel partijen mee aan de verkiezing van de Provinciale Staten, en ook de waterschappen kennen veel partijen. Bovendien werd aan het nut van de borden getwijfeld.

Niet geraadpleegd

We waren graag geraadpleegd over dit besluit. Het organiseren van de verkiezingscampagne is immers een kerntaak van politieke partijen. Na een brief van vrijwel alle partijen – op initiatief van D66 – kwam er een overleg met de burgemeester. Een motie van D66 en OPEN in de gemeenteraad over dit onderwerp haalde net geen meerderheid.

Alternatieven

In het overleg met de burgemeester zijn verschillende alternatieven voor de borden besproken. Want over een ding waren we het allemaal eens: Deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit. De Provincies en de Waterschappen vervullen een belangrijke rol als het gaat om het terugdringen van de stikstof, goede alternatieven voor de boeren, om locaties te vinden voor woningbouw, om te zorgen voor wijken waar natuur en water een belangrijk onderdeel vormen en waar openbaar vervoer voor iedereen aantrekkelijk is. Bovendien kiezen de Provinciale Staten over een paar maanden voor de leden van de Eerste Kamer. De samenstelling van de Eerste Kamer is belangrijk voor een meerderheid bij belangrijke wetswijzigingen en nieuwe wetten.
Kortom met een land met zoveel grote uitdagingen is het van groot belang wie ons land bestuurt.

Alleen een banner

Helaas deed de burgemeester weinig met de alternatieven die werden aangedragen. Bijvoorbeeld reclame in bushokjes of een algemene oproep om te gaan stemmen in alle dorpen. Of een elektronisch bord in elke dorp. Hij wilde alleen een banner plaatsen in Doorn bij het gemeentehuis. Inmiddels is duidelijk dat de minister de gemeenten adviseert om wel borden te plaatsen en hebben veel gemeenten hun fout hersteld. Inmiddels komen er ook boze reacties van inwoners binnen over het ontbreken van borden in welke vorm dan ook. Met nog 12 dagen te gaan tot de verkiezingen is alsnog plaatsen lastig. Herstel van het vertrouwen bij de politieke partijen dat de gemeente echt alles uit de kast haalt om de opkomst bij de verkiezingen te bevorderen is nog lastiger.

Elisabeth van Oostrum, voorzitter bestuur D66 Utrechtse Heuvelrug
Ursula Blom, voorzitter bestuur OPEN
Paul Blom, campagnecoördinator Partij voor de Dieren