Uitstel voor “Doe Maarn Mee”

Op 23 juni 2021 is het traject, dat een lange voorgeschiedenis kent, van start gegaan. De gemeente heeft de deelnemers en de projectbegeleider 6 maanden tijd gegeven om tot een masterplan te komen. Deze 6 maanden bleken te krap. Door allerlei, deels onvoorziene, omstandigheden hebben de ze meer tijd nodig. Ze dienden daarom half december een verzoek in bij de gemeente om extra tijd te krijgen tot 27 mei 2022. Daarmee wordt het proces met in totaal 5 maanden vertraagd.

Wat is “Doe Maarn mee”?

In Maarn werken deelnemers aan het co-creatie traject “Doe Maarn Mee” op dit moment hard aan scenario’s en geschikte locaties voor het dorpshuis, de bibliotheek, de 2 scholen, de sporthal en de kinderopvang.

Vertraging

Hoe realistisch deze maanden uitstel zijn zal de toekomst uitwijzen. De werkgroepen gaan de inwoners van Maarn en Maarsbergen nog uitgebreid bij het proces betrekken om tot een gedragen masterplan te komen. En het zou zomaar kunnen dat dat voor nog meer vertraging gaat zorgen. De deelnemers én de projectbegeleiders hebben aangegeven dat zij hun best gaan doen om zich aan de nieuwe planning te houden.
Vertraging brengt ook extra kosten met zich mee: “Doen Maarn Mee” wil extra bijeenkomsten organiseren en de gemeente zal de externe projectbegeleiders én de eigen ambtenaren deze extra maanden ook door moeten betalen.

Knopen hakken

Helaas legde de wethouder het verzoek van de deelnemers pas deze week, dus 2 maanden na ontvangst, aan de raad voor. Dat gaf de raad weinig ruimte. Onze fractie zal met het uitstel akkoord gaan. Ook wij vinden een zorgvuldig en gedragen proces met als uitkomst goede voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen natuurlijk ontzettend belangrijk. Daarbij hebben de deelnemers aan de co-creatie ons voldoende overtuigd van de noodzaak meer tijd te nemen.
Wel zullen we erop aan blijven dringen voort te maken en knopen door te hakken, zodat de nieuwe deadline wél gehaald wordt. Maarn en Maarsbergen wachten tenslotte al jaren op nieuwe voorzieningen. Aan de wethouder hebben we de toezegging gevraagd (en gekregen) de raad in het vervolg tijdiger te informeren wanneer deadlines of budget overschreden worden zodat we als raad niet opnieuw voor het blok gezet worden.