Opnieuw een raadsakkoord!

Na het openbare debat over de uitleg van de verkiezingsuitslag is de raad van de Utrechtse Heuvelrug aan de slag gegaan om onder begeleiding van een externe informateur, Ted van de Loo, tot een gezamenlijk raadsakkoord te komen. Een deel van die gesprekken was in beslotenheid. Gisteravond werd het proces afgesloten met een openbare bijeenkomst.

Raadsakkoord

Alhoewel we in de Utrechtse Heuvelrug inmiddels gewend zijn geraakt aan het fenomeen raadsakkoord (dit is het 3e akkoord op rij), is het toch best uniek om in een formatie met alle fracties om de tafel te gaan. We hebben de afgelopen weken een aantal bijeenkomsten gehad waarin we spraken over inhoudelijke onderwerpen, keken naar waar we elkaar konden vinden en naar waar onze prioriteiten liggen. De hele raad voelt zich op deze manier gezamenlijk verantwoordelijk voor het akkoord en tegelijkertijd laten de hoofdlijnen veel ruimte voor inhoudelijk debat, wisselende meerderheden en autonome fracties de komende 4 jaar.

Prioriteiten

Sinds gisteravond ligt er dus een akkoord op hoofdlijnen waar alle fracties zich in kunnen vinden met daarin benoemd de gedeelde bestuurlijke waarden en de prioriteiten voor de komende periode, te weten: (1) wonen (2) groen (3) mobiliteit en (4) verduurzaming. Het raadsakkoord wordt later deze week openbaar gemaakt.

Inzet D66

D66 heeft bij de start van de gesprekken bij de informateur aangegeven de komende raadsperiode vooral in te willen zetten op de volgende onderwerpen:

  • Verduurzaming (meer concrete stappen)
  • Voorzieningen (in stand houden waarbij functies slim gecombineerd worden)
  • Creatief aanpakken van de woningtekorten
  • Mobiliteit (dorpscentra duurzaam bereikbaar en leefbaar houden) en
  • Versterken van vertrouwen in de overheid (mensen en niet de regels centraal stellen)

Bijna al deze punten zien we bij de bestuurlijke waarden en prioriteiten in het raadsprogramma terug. Daar zijn we blij mee! Natuurlijk hadden we graag gezien dat onderwerpen als “een raadsbrede visie op onze voorzieningen” en “grootschalige opwek van energie” ook bij de prioriteiten terecht waren gekomen, maar daarover was raadsbreed geen overeenstemming te vinden.

En nu?

In de loop van de week volgt een advies van de informateur over de personen die samen een college zouden moeten vormen en het akkoord om zullen zetten naar een concreet uitvoeringsprogramma. Op 25 mei worden de beoogd wethouders geïnstalleerd.