Ondernemersvriendelijk-heid van onze gemeente

D66 Utrechtse Heuvelrug stelde raadsvragen over de ondernemersvriendelijkheid van onze gemeente. Hier is namelijk weer objectief onderzoek naar gedaan. MKB Nederland doet iedere 2 jaar een onderzoek naar de ondernemersvriendelijkheid van gemeenten onder de noemer ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Hierbij wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau Lexnova inzichtelijk gemaakt hoe ondernemers tegen de gemeente aankijken en waar de verbeterpunten zitten. De onderzoekers maken ook een ranglijst, zodat gemeenten te vergelijken zijn.

21e plek

De gemeente Utrechtse Heuvelrug staat van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht op de 21e plek. Omliggende gemeenten zoals Zeist (plek 8), Woudenberg (plek 10), Wijk bij Duurstede (plek 14) en Rhenen (plek 15) scoren dit jaar beduidend beter bij ondernemers. D66 weet dat deze gemeenten niet meer geld en mensen tot hun beschikking hebben om deze betere resultaten te boeken. We denken dan ook dat het probleem dieper zit, ook omdat onze gemeente sinds 2010 steeds onderin dit lijstje bungelt.

Informeren over uitkomst

Voor D66 heeft raadslid Erik van Buiten (zelf ook ondernemer) schriftelijke raadvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders omdat het opvalt dat andere gemeenten hun inwoners en gemeenteraad ruimhartig informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. En dan kan de Raad er met elkaar over in gesprek. Voor D66 is zo’n gesprek belangrijk, omdat we denken dat niet alleen de organisatie, maar ook de gemeenteraad zelf te weinig gevoel heeft bij MKB-ondernemers.
We denken dan ook dat het probleem ergens anders zit, bijvoorbeeld in houding rond ondernemers of snellere en duidelijk dienstverlening (denk aan vergunningen) en minder regels. Het ondernemersklimaat lijkt nu structureel een ondergeschoven kind. Ondernemers voelen dat keihard in deze coronaperiode.

Aanknopingspunten voor verbetering

In de Begroting 2022-2025 van de gemeente staat bij programma 8 als speerpunt 2 dit opgenomen: ‘Een aangenaam ondernemersklimaat gericht op het behouden en versterken van onze lokale economische kracht en werkgelegenheid’? D66 vraagt zich dus af of het onderzoek van MKB Nederland aanknopingspunten kan leveren voor duidelijke keuzes en zichtbare verbeteringen. Daarom willen we de details uit het onderzoek rond Utrechtse Heuvelrug graag ontvangen en in de gemeenteraad bespreken.