Nieuwjaarsspeech 2023

Maandag 16 januari was Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer op bezoek in Buitenlust in Amerongen. Ruim 50 belangstellenden konden vragen stellen over allerhande onderwerpen, zoals stikstof, schiphol, het nieuwe leiderschap en de rol van D66 in de coalitie. De boeren die ook waren gekomen gingen met hem in discussie. En natuurlijk was er volop tijd om onderling bij te praten en op het nieuwe jaar te proosten.

Allereerst van harte welkom allemaal, In het bijzonder Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. Daarnaast heet ik veel actieve D66 ers welkom, de wethouders, veel raads en fractieleden en leden en kandidaten voor de Provinciale Staten, Erwin Kamp en Jan— Willem Langenbach, De Voorzitter van het provinciale bestuur en natuurlijk alle belangstellenden uit deze regio. 25 jaar geleden kwamen wij in de regio vaak bij elkaar in Vogelensang in Leersum. Daar maakte wij een gebiedsvisie voor het hele Heuvelrug KrommeRijn gebied. We waren destijds de enige politieke partij die het nut zag van regionale samenwerking. Grappig om elkaar vandaag hier weer samen te zijn.
2022 was een complex jaar. Het jaar waarin elk probleem een crisis werd, om met Claudia de Breij te spreken. En dat alles was niet alleen mondiaal, maar ook landelijk en lokaal merkbaar en had veel impact.
Besturen is niet eenvoudig. Veel problemen zagen we al jaren op ons afkomen, maar de inval in Oekraïne niet. Een paar jaar geleden ging ik als bestuurder van het Humanistisch Verbond een paar dagen naar een legerbasis in Litouwen. Daar werd op een grote kaart aangewezen waar de Russen zaten en hoe gevaarlijk dat was. Ik waande me meer in een Bondfilm dan dat ik dit heel serieus nam. Het leek mij totaal ondenkbaar.
We weten inmiddels beter.
2022 was ook met jaar waarin wij zowel in Rhenen als in de Utrechtse Heuvelrug goed scoorden bij de gemeenteraadsverkiezingen. In Rhenen kon D66 in het college blijven en kwamen twee nieuwkomers in de gemeenteraad. In de Utrechtse Heuvelrug kwam D66 na vier jaar weer in het college en bestond de fractie van vier mensen uit oud en nieuwe raadsleden.
Op dit moment krijgt D66 vaak de schuld van alles wat mis gaat in Nederland. Natuurlijk was D66 mede verantwoordelijk voor het beleid in de afgelopen kabinetten. Maar waarom wordt ons dit zo sterk aangerekend? Ik vermoed dat dit komt omdat D66 problemen vaak het eerste benoemt. Zoals de halvering van de veestapel, de hypotheek aftrek en de verhoging van de pensioenleeftijd. Veranderingen die veel verzet opleverden maar inmiddels wel breed gesteund worden. Dan is het niet vreemd -maar wel onterecht- dat de boodschapper het moeilijk krijgt.
Toch is deze vooruitziende blik juist datgene wat mij trots maakt op D66. Problemen durven te benoemen, medestanders krijgen, en tot goede resultaten komen. En dat hebben ze afgelopen jaar ook volop gedaan. Ik ben benieuwd of Jan Paternotte er ook zo tegenaan kijkt.
Lokaal wordt er ondanks alle grote problemen hard gewerkt met goede resultaten. In de Utrechtse Heuvelrug heeft de D66 fractie in ruim een half jaar al veel bereikt. Een indrukwekkende lijst van 22 moties en amendementen staat op de website, zoals een opkoopbescherming bij nieuwbouw en de stop van de bomenkap bij huis Doorn. Altijd zoekend naar medestanders en een meerderheid in de gemeenteraad. In Rhenen is het werken in de gemeenteraad nog een grotere uitdaging omdat we daar relatief iets minder zetels hebben en de tegenstellingen in de gemeenteraad groter zijn door meer christelijke conservatieve partijen. Niettemin heeft D66 in Rhenen veel invloed gehad op het collegeprogramma en heeft onlangs praktische zaken geregeld zoals een hellingbaan bij het zwembad waardoor mensen met een fysieke beperking makkelijk het water in en uit kunnen. Beide wethouders zullen straks ook vertellen hoe zij het verschil maken.
2023 zie ik vooral als het jaar waarin wij meer verbinding moeten zoeken. De polarisatie groeit door alle problemen en zorgen die er zijn. Laten we als D66 ers er voor zorgen dat we onze sterkste kant -het analytische en het vooruitzien behouden – maar dat we nog zwaarder inzetten op draagvlak en verbinding. Dit kan je ook naar ieders persoonlijk leven vertalen. We hebben allemaal te maken met heftige discussies. Het overbruggen van de grote tegenstellingen in de samenleving vraagt veel inzet. Kim Putters, voorzitter van de SER zei onlangs dat de 50 % die in het midden zit, vaak geen uitgesproken standpunt heeft en zich weinig laat horen. Laten we hen ook niet vergeten.
“Laten we blijven vooruitkijken, maar niemand laten vallen”
Ik wens jullie allen, persoonlijk en in het werk een verbindend 2023.

Met vriendelijke groet,
Elisabeth van Oostrum
voorzitter Utrechtse Heuvelrug & Rhenen