Het is gelukt: Bomenkap Huis Doorn gaat niet door!

Onbegrip, machteloos, boosheid. Dat is wat veel inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hadden bij de plannen van Rijksvastgoedbedrijf om 484 monumentale beuken bij Huis Doorn te kappen. Investeren in het herinrichting van het landgoed heel goed, maar waarom gezonde bomen kappen?

Een sterk signaal

Het voornemen van Rijksvastgoedbedrijf om de bomen te kappen bij huis Doorn speelde al langer, sinds 2019. En vanaf begin af aan was hier weerstand op. Logisch. Inwoners verenigde zich en kwamen met een petities met meer dan 1.500 handtekeningen. Ook de gemeente raad zetten zich hier maximaal voor in met verenigde kracht. Eerst door vragen te stellen aan het college, daarna met een serie van moties waar we het college opriepen een duidelijk signaal te geven dat we dit plan niet zien zitten.

Brieven aan ministers

Het college heeft geacteerd. Er zijn brieven gestuurd naar de ministers Hugo de Jonge (BZK), Rob Jetten (EZK) en naar de directie van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de ambtenaren met het verzoek om het ‘bomenkap’ deel in het plan van tafel te krijgen. En met succes. Dankzij de wethouders Anouk Haaxma en Karin Oyevaar gaat Rijksvastgoedbedrijf het plan nu heroverwegen, geven ze in een brief aan.

Een mooi resultaat en we hebben goede hoop dat de bomenkap definitief nu van tafel gaat. We houden het in de gaten.