Gevaarlijke situaties kruispunt Doorn

Voor veel inwoners en ook toeristen is kruispunt Doorn een gevaarlijk obstakel. Het zorgt ervoor dat veel ouders hun kind met de auto brengen naar de voetbal, korfbal, hockey en sport BSO en andersom hun kind vanuit de Wijngaard wijk niet alleen naar Doorn centrum laten gaan op de fiets.

Knelpunten

Er zijn, op zijn minst, 6 belangrijke knelpunten:

 • Fietsers van en naar Leersum hebben nabij het kruispunt een fietspad van minder dan 80 cm, hier is fietsen gevaarlijk, zeker voor kinderen en ouderen. Oplossing suggestie: vrijliggend fietspad i.p.v de auto linksaf naar Langbroek. Dit als onderdeel van Fietspad van de Toekomst.
 • Het is standaard dat fietsers (met name toeristen) uit Langbroek op het fietspad bij het Dorpsplein tegen de richting inrijden naar het centrum. De bewegwijzering is onduidelijk en kruispunt is ingericht op de auto, niet op de fiets. Oplossing suggestie: betere bewegwijzering en de rechtdoor voor fietsers twee richting maken en breder.
 • Het komt geregeld voor dat de Amersfoortse weg, in centrum vol staat met auto’s en dat fietsers geen ruimte hebben en worden weggedrukt vanaf het begin van de 30 km-zone. Fietsers nemen geregeld de stoep, met gevaarlijke situaties voor iedereen als gevolg. Oplossing suggestie: aparte fietsstroken of fietsstraat maken. Obstakels in de middenberm beperken (m.u.v. bij zebrapaden), zodat aan zijkanten meer ruimte voor fietsers ontstaat.
 • De fietsoversteek en zeebrapad ter hoogte van de school NXT Doorn (voorheen Schoonoord). Fietsers hebben hier geen voorrang, maar nemen die vaak wel wat tot gevaarlijke situaties kan zorgen. Zelfde situatie geldt ook voor fietser o.a. de oversteek bij politie bureau, bij restaurant Spot, het Zonnehuis en de Berkenweg. Oplossing suggestie: fietsers voorrang geven bij al deze plaatsen.
 • Iets verderweg van het kruispunt, bij de sportvelden o.a. de Buurtweg (bij DEV Doorn), is het ook onveilig voor de fietser. Deze weg is smal en autos rijden er hard waardoor fietsers worden weg gedrukt. Oplossing zou kunnen zijn rode fietsstroken of het introduceren van éénrichtingsverkeer.
 • De afslag naar de Wijngaard tegenover het Poortgebouw is een knelpunt. Bij meer dan 1 auto op het voorsorteer vak staat het verkeer richting Langbroek stil, wat weer tot onveilige situaties leidt. Autos blokkeren de weg en het fietspad bij uitgang van de Wijngaard wijk. Oplossing suggestie: een kleine rotonde bijvoorbeeld. Dit zou ook de snelheid verminderen van het verkeer uit Cothen / Langbroek want er wordt erg hard gereden. Daarnaast duidelijker markeren dat de wijk Wijngaard een 30 km-zone betreft. Bijvoorbeeld door bij de wegversmalling een herhalingsbord te plaatsen.

Beeld: D66 UH

Vragen

D66, ChristenUnie en OPEN willen dit veranderen door de fiets meer ruimte te geven. We hebben daarom de volgende vragen:

 • Kan het College de historie schetsen welke maatregelen er zijn genomen afgelopen 4 jaar om kruispunt in Doorn veiliger te maken?
 • Kan het College een reflectie geven op bovengenoemde knelpunten en ook wat betreft de haalbaarheid van genoemde oplossingen?
 • In hoeverre kan het oplossen van genoemde knelpunten worden opgenomen in het GVVP?
 • Is College bereid deze (alsnog) op te nemen in het GVVP? Of wat is hiervoor nodig?
 • Is het college in gesprek met de provincie over genoemde knelpunten en is er zich op co-financiering van de provincie?
 • Is College bereid om met de betreffende verenigingen en scholen in gesprek te gaan hoe ouders en sporters gestimuleerd kunnen worden met de fiets te komen.