Fractieblog: raadsvergadering 19 december

Terwijl een groot deel van Nederland kerstinkopen deed en anderen op TV het WK voetbal volgden, waren de raadsleden bezig met de voorbereiding op de laatste raadsvergadering van het jaar. Want ook op de agenda van 19 december staan weer veel punten, die om een progressieve inbreng vragen.

Achterstallig onderhoud scholen

Het wordt meteen bij de hamerstukken al interessant. Toen ‘onze’ Karin wethouder voor o.a. Onderwijs werd, kampten veel scholen met achterstallig onderhoud. Voor drie scholen was vastgesteld, dat vervangende nieuwbouw noodzakelijk is, maar de financiering daarvoor was nog niet rond. En dus gebeurde er nog niks bij De Ontdekkingsreis, De Dolfijn en de Daltonschool Nicolaas. Karin gaf dit voorstel hoge prioriteit en legde een voorstel neer, waar iedereen het mee eens kon zijn. Dus zonder verdere discussie werd onder meer het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De scholen kunnen daarmee vast aan de slag met de voorbereiding.

Beeld: D66 UHR

Herinrichting Sterkenburgerlaan

Ook de herinrichting van de Sterkenburgerlaan 93 was een hamerstuk. Nu de paardenstalling daar stopt, worden de overtollig geworden bedrijfsgebouwen gesloopt om verloedering te voorkomen. Er mogen twee nieuwe woningen worden gebouwd en tegelijk wordt twee hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Daarbij wordt een wandelpad van het buurtschap richting het kasteel Sterkenburg aangelegd. Zo wordt mooi vorm gegeven aan “Groen groeit mee”.

Aanpassen belastingverordeningen

De eerste discussie kwam over het agendapunt over de verschillende belastingverordeningen. Vorige maand besloot de raad, met het vaststellen van de begroting, om komend jaar meer te gaan investeren in de kwaliteit van onze gemeente. Dat moet betaald worden door verschillende belastingen en leges te verhogen, maar daarbij worden de inwoners van de gemeente ontzien. Deze vergadering moesten de verordeningen aangepast worden, zodat die hogere belasting niet alleen begroot is, maar ook daadwerkelijk opgelegd kan worden. Onze raadsleden Erik en Wim hebben zich verdiept in de veelal technische voorstellen en amendementen en alles lijkt goed te gaan, totdat er gestemd moet worden over het voorstel om de extra leges voor activiteiten op zondag af te schaffen. De stemmen staken: 14 stemmen voor en 14 stemmen tegen in deze vergadering waar één raadslid van de VVD er niet bij kan zijn. De wetgeving is op dit punt streng: de raad moet donderdag opnieuw bij elkaar komen om hier opnieuw over te stemmen. Daar gaat weer een vrije avond in deze toch al drukke weken…

Zonnevelden

De volgende agendapunten zijn ook weer voorbereid door onze wethouder duurzaamheid, Karin. De raad moet beslissen of de (stedenbouwkundige) kaders voor de zonnevelden in Overberg en bij de Ameronerwetering goed genoeg zijn om verder te gaan met de voorbereidingen. De aanleg van deze zonnevelden is een belangrijke stap op weg naar een duurzame gemeente. Ze moeten voor duizenden huishoudens duurzame energie gaan leveren!
Er zijn wel bezwaren tegen de plannen. Sommige partijen, zoals de Partij voor de Dieren, vinden, dat grasland voor natuur en agrarische activiteiten moet worden gebruikt en stemmen tegen de plannen. Ook vinden veel partijen (wij ook) het jammer, dat de financiële participatie tot nu toe niet lekker van de grond komt. We zouden liever zien, dat deze velden deels eigendom worden van ons allemaal, maar dat is nog niet geregeld. Lennart vat het kernachtig samen: Het kan allemaal nog wel beter, maar de urgentie is te hoog! Niks doen is geen optie! Die velden moeten er nu komen! En zo besluit de raad ook. Overtuigend: met 22 stemmen voor en 6 tegen. Het CDA stemde namelijk ook tegen want voor hen gaat landbouw boven het klimaat.
Bij dit voorstel worden ook verschillende amendementen aangenomen. Bijvoorbeeld het door Lennart opgestelde amendement om zoveel mogelijk zonnepanelen zonder PFAS er in te gaan gebruiken. Zo worden de plannen steeds nog beter.

Beeld: D66 UHR

Prijsprikkel afval scheiden

Lennart mocht meteen door met het volgende agendapunt: het invoeren van een prijsprikkel om afval te gaan scheiden. Na een grootschalig onderzoek onder onze inwoners, wilde het CDA toch nog wachten en opnieuw aan mensen gaan vragen of zij dit wel willen. Bang, dat mensen meer gaan betalen. Lennart legt het weer goed uit: met dit besluit gaan mensen juist goedkoper uit zijn als zij netjes hun afval scheiden. Dat werkt al goed in honderd andere Nederlandse gemeenten. Dat kan dus hier ook werken. Hoewel te weinig andere partijen meewillen in een heel gedetailleerd systeem van beprijzen, wordt er gelukkig met een ruime meerderheid voor gekozen om dit systeem volgend jaar in te voeren.

Beeld: D66 UHR

Fietsveiligheid buitengebied

Hubert en Nicole hebben de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de fietsveiligheid in het buitengebied. Zij fietsten mee met de schoolgaande jeugd tussen Leersum/Amerongen en Wijk bij Duurstede en organiseerden, samen met andere partijen, een thema avond over dit onderwerp. Die avond werd goed bezocht, er waren zeker 70 bezoekers. Veel ouders blijken zich zorgen te maken. Maar ook inwoners van het gebied. Daarom riepen zij, ook weer samen met andere partijen, het college op om de veiligheid te verhogen. De motie werd met 24 stemmen voor aangenomen. Dat is een mooie start. Nu blijven we volgen welke maatregelen er genomen worden en of het verkeer echt veiliger wordt!

Beeld: D66 UHR

Sporten met een laag inkomen

Nicole had nog een motie voorbereid en het leuke is dat deze motie ontstond uit een goede tip van één van onze leden. De wees op het volgende. Ook in onze gemeente groeien sommige kinderen in armoede op. We willen die kinderen graag ook een kans geven om mee te doen met hun vriendjes en ook lid te worden bij een sportclub of mee te doen aan culturele activiteiten. Daar heeft de gemeente geld voor beschikbaar, maar deze kinderen mogen maar één sport tegelijk doen. Dankzij deze motie mogen deze kinderen daarnaast ook nog zwemles krijgen, want ieder kind moet leren zwemmen. Ook deze motie is aangenomen. We verwachten dus, dat de fractie binnenkort veel meer goede tips (van de leden) gaat krijgen om er politiek werk van te maken.

Ondanks dat, ter afsluiting van de vergadering, de trofee voor het beste raadslid van het afgelopen jaar aan D66 voorbij is gegaan, kijken wij heel tevreden terug. Er is veel bereikt, vooral veel in gang gezet. Die goede ontwikkelingen gaan we in het nieuwe jaar doorzetten. Wij wensen jullie dan ook fijne feestdagen en het allerbeste voor een lekker actief en progressief 2023!