Dienstwoning Valkenheide

De raadsvergadering van 2 juni begon met Karin voor het eerst in het college, maar nog zonder Wim Cassée, die pas later op de avond beëdigd zou worden. Deze avond werd door D66 aangegrepen om zich hard te maken voor een blijvend groene gemeente. Het werd een hele succesvolle avond.

Authentiek

Commissielid Niels Geelkerken had, samen met BVH Lokaal, OPEN en de Partij voor de Dieren een amendement voorbereid dat door Erik van Buiten werd ingediend. Met het amendement wilden we Valkenheide authentiek houden en niet vol laten bouwen met villa’s voor een enkele gelukkige. Leuk om even uit te leggen waar het om ging.
Valkenheide is een GGZ instelling in het buitengebied tussen Leersum en Maarsbergen. In een uithoek van dit grote terrein staat een oude schuur, die lang geleden is omgebouwd tot een dienstwoning bij een school. De school bestaat nu niet meer en de dienstwoning wordt als ‘gewone’ woning gebruikt. Dat is tegen de regels, maar niemand maakte zich daar druk om. Totdat de GGZ instelling de huurwoning wilde verkopen aan de bewoners. Zij kregen daar namelijk geen hypotheek voor, omdat de bank ziet, dat de bewoning, strikt genomen, illegaal is. Daarom vroeg de bewoner om het bestemmingsplan te veranderen en zo de bewoning alsnog toe te staan. Wij vinden dat mensen, die er al vele jaren wonen, hier ook gewoon moeten kunnen blijven wonen. Dat is beter dan het pand leeg laten staan.

Beeld: Google Streetview

Bestemmingsplan

Het (oude) college heeft een bestemmingsplan voorbereid en daarbij hebben zij de standaard regels voor woningen in het buitengebied gebruikt. Concreet betekent dit, dat de woning straks flink mag worden vergroot tot maximaal 600 m3. Met een beetje creativiteit kan de woning drie keer zo groot worden! Dat is nergens voor nodig, leidt tot meer verstening en minder groen en kan het uitzicht van de buren flink in de weg zitten. Daarom hebben wij voorgesteld om de grootte van de woning te beperken tot wat de woning nu is.
Dit leidde tot een uitgebreide discussie in de raad. Met name CDA raadslid Werner van Katwijk vindt dat de aanvraag hoe dan ook getoetst moet worden aan bestaand beleid. Hij wil daarvoor het beleid gebruiken, dat geschreven is voor legale woningen en voor nieuwe woningen, waarvoor de eigenaar een flinke investering heeft gedaan in het mooier maken van het buitengebied. Wij vinden dat onjuist: deze situatie is totaal anders en moet dus ook tot een andere uitkomst leiden.

Open en groen

Wij willen het buitengebied open en groen houden. Voor het landschap, voor de biodiversiteit en voor de klimaatadaptatie willen we bebouwing en verharding beperken. Daarom doet de gemeente mee met bijvoorbeeld “Operatie Steenbreek” en met het NK “tegel wippen”. Als we zoveel moeite doen om bestaande verharding weg te (laten) halen, moeten we toch niet weer een heleboel nieuwe verharding en bebouwing mogelijk maken op dit perceel?
Ook vinden wij het heel belangrijk hoe met de buren wordt omgegaan. Zij zijn geïnformeerd over het bestemmingsplan en de legalisatie en daar hadden zij geen bezwaren tegen. Maar het bleek, dat hen niet was gevraagd wat zij er van zouden vinden als de woning in hun achtertuin drie keer zo groot zou worden. Wij denken, dat zij zich flink beet genomen zouden voelen als die later wel gebouwd wordt en de gemeente dan zegt, dat er niks meer aan te doen is. Dan staat het immers in het bestemmingsplan en kan niemand het meer tegen houden. Zo veroorzaak je als gemeente, onbedoeld, toekomstige burenruzies.
Voor BVH Lokaal was het zeker ook belangrijk, dat het gebouw met maatschappelijk geld gebouwd is en dat je heel zuinig moet zijn op dat geld. Daar hebben zij zeker ook een goed punt.